Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Bartek Z Blingart

Użytkownik
 • Ilość treści

  33
 • Rejestracja

Reputacja

2 Neutral

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Przeskoczyłem 5 numerów i niestety nic to nie pomogło. Znowu mam błąd: Guid {517371148ABA43ABAAA17CD8195AC18C} przesyłki nie jest unikalny. (EN:81042)
 2. Od jakiegoś czasu mam problem z transformatą. Po eksporcie przesyłek otrzymuję komunikat GUID przesyłki nie jest unikalny.. Problem ten ma miejsce zawsze gdy dodaję przesyłkę klienta, który już kiedyś coś zamawiał. Ostatnio z kolei do każdej przesyłki mam taki komunikat. Co jest przyczyną i jak to naprawić? Przesyłam transformatę: <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:s="http://www.sello.pl/export"> <!--Przesyłka polecona--> <!--Informuje o tym, czy jest przesyłką „firmową”: T – tak N – nie--> <xsl:variable name="Firmowa">N</xsl:variable> <!--Informuje o tym, czy jest przesyłką „miejscową”: T – tak N – nie--> <xsl:variable name="Miejscowa"></xsl:variable> <!--Informuje o tym, czy jest przesyłką „ubezpieczoną”: T – tak N – nie--> <xsl:variable name="Ubezpieczona">N</xsl:variable> <!--Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).--> <xsl:variable name="NrUmowy">164835</xsl:variable> <!--Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).--> <xsl:variable name="KartaUmowy">247775</xsl:variable> <!--Dotyczy gabarytu przesyłki: S – gabaryt S M – gabaryt M L – gabaryt L--> <xsl:variable name="Gabaryt">S</xsl:variable> <!--Sposób powiadomienia adresata przesyłki. Jeśli pole jest puste, to powiadomienie nie jest wysyłane. M – SMS E – E-mail--> <xsl:variable name="FormaPowiadomieniaAdresata"></xsl:variable> <!--Opis dla danej paczki. Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków--> <xsl:template name="Opis">Paczka nr <xsl:value-of select="s:Symbol"/></xsl:template> <!--Dodaje dodatkowa linie Autoit z symbolem oraz z iloscia zakupionych przedmiotow w celu wyliczenia wagi--> <xsl:template name="Przedmioty"> <xsl:for-each select="s:Items/s:Item"><xsl:value-of select="s:Symbol"/>:<xsl:value-of select="s:Quantity"/>,</xsl:for-each> </xsl:template> <xsl:param name="Year"/> <xsl:param name="Month"/> <xsl:param name="Day"/> <xsl:param name="Hour"/> <xsl:param name="Minute"/> <xsl:param name="Second"/> <xsl:template match="s:ExportData"> <xsl:element name="Nadawca"> <xsl:attribute name="Struktura">1.6</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa"> <xsl:value-of select="s:Company/s:Address/s:Company"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="NazwaSkrocona"> <xsl:variable name="companyName" select="s:Company/s:Address/s:Company"/> <xsl:value-of select="substring($companyName,0,10)"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Ulica"> <xsl:value-of select="s:Company/s:Address/s:Street"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Dom"> <xsl:value-of select="s:Company/s:Address/s:HouseNumber"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Lokal"> <xsl:value-of select="s:Company/s:Address/s:FlatNumber"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Miejscowosc"> <xsl:value-of select="s:Company/s:Address/s:City"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Kod"> <xsl:value-of select="translate(s:Company/s:Address/s:ZipCode,'- ','')"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="NIP"> <xsl:value-of select="translate(s:Company/s:Address/s:NIP,'- ','')"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Zrodlo">NADAWCA</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Guid"> <xsl:value-of select="s:Company/s:GUID"/> </xsl:attribute> <xsl:element name="Zbior"> <xsl:attribute name="Nazwa"> <xsl:value-of select="concat(format-number($Day,'00'),'-',format-number($Month,'00'),'-',$Year,'\1')"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="DataUtworzenia"> <xsl:value-of select="concat($Year,'-',format-number($Month,'00'),'-',format-number($Day,'00'),'T',format-number($Hour,'00'),':',format-number($Minute,'00'),':',format-number($Second,'00'))"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Opis">Jakis dowolny opis</xsl:attribute> <xsl:attribute name="IloscPrzesylek"> <xsl:value-of select="count(s:Package)"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="Guid"> <xsl:value-of select="s:GUID"/> </xsl:attribute> <xsl:apply-templates select="s:Package"/> </xsl:element> </xsl:element> </xsl:template> <xsl:template match="s:Package"> <xsl:if test="s:DeliveryMethod/s:DeliveryName='List ekonomiczny'"> <xsl:element name="Przesylka"> <xsl:attribute name="Guid"> <xsl:value-of select="s:GUID"/> </xsl:attribute> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Nazwa</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Company!=''"> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Company"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="s:DeliveryAddress/s:Company!='' and s:DeliveryAddress/s:Name!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">NazwaII</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Ulica</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Street"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Dom</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:HouseNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Lokal</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:FlatNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowosc</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:City"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kod</xsl:attribute> <xsl:value-of select="translate(s:DeliveryAddress/s:ZipCode,'- ','')"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kraj</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Country=''">Polska</xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Country"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <!--Atrybuty specyficzne dla przesyłki 840--> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Symbol</xsl:attribute>840</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Firmowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Firmowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Miejscowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Kategoria</xsl:attribute>E</xsl:element> <xsl:if test="$NrUmowy!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Umowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$NrUmowy"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">PosteRestante</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryMethod/s:PosteRestante=1">T</xsl:when> <xsl:otherwise>N</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Ilosc</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:if test="s:Weight"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Masa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="round(number(s:Weight)*1000)"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">DlaOciemn</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">EgzBibl</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Strefa</xsl:attribute>A</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Wersja</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:variable name="description"> <xsl:call-template name="Opis"/> </xsl:variable> <xsl:if test="$description!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Uwagi</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$description"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:variable name="code"> <xsl:call-template name="Przedmioty"/> </xsl:variable> <xsl:if test="$code!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Autoit</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$code"/> </xsl:element> </xsl:if> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:if test="s:DeliveryMethod/s:DeliveryName='List priorytetowy'"> <xsl:element name="Przesylka"> <xsl:attribute name="Guid"> <xsl:value-of select="s:GUID"/> </xsl:attribute> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Nazwa</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Company!=''"> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Company"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="s:DeliveryAddress/s:Company!='' and s:DeliveryAddress/s:Name!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">NazwaII</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Ulica</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Street"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Dom</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:HouseNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Lokal</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:FlatNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowosc</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:City"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kod</xsl:attribute> <xsl:value-of select="translate(s:DeliveryAddress/s:ZipCode,'- ','')"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kraj</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Country=''">Polska</xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Country"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <!--Atrybuty specyficzne dla przesyłki 805--> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Symbol</xsl:attribute>805</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Firmowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Firmowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Miejscowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Kategoria</xsl:attribute>P</xsl:element> <xsl:if test="$NrUmowy!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Umowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$NrUmowy"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">PosteRestante</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryMethod/s:PosteRestante=1">T</xsl:when> <xsl:otherwise>N</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Ilosc</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:if test="s:Weight"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Masa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="round(number(s:Weight)*1000)"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">DlaOciemn</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">EgzBibl</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Strefa</xsl:attribute>A</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Wersja</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:variable name="description"> <xsl:call-template name="Opis"/> </xsl:variable> <xsl:if test="$description!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Uwagi</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$description"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:variable name="code"> <xsl:call-template name="Przedmioty"/> </xsl:variable> <xsl:if test="$code!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Autoit</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$code"/> </xsl:element> </xsl:if> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:if test="s:DeliveryMethod/s:DeliveryName='Polecony ekonomiczny' or s:DeliveryMethod/s:DeliveryName='Polecony priorytetowy'"> <xsl:element name="Przesylka"> <xsl:attribute name="Guid"> <xsl:value-of select="s:GUID"/> </xsl:attribute> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Nazwa</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Company!=''"> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Company"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="s:DeliveryAddress/s:Company!='' and s:DeliveryAddress/s:Name!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">NazwaII</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Name"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Ulica</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Street"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Dom</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:HouseNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Lokal</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:FlatNumber"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowosc</xsl:attribute> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:City"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kod</xsl:attribute> <xsl:value-of select="translate(s:DeliveryAddress/s:ZipCode,'- ','')"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ">Adresat</xsl:attribute> <xsl:attribute name="Nazwa">Kraj</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryAddress/s:Country=''">Polska</xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Country"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="$FormaPowiadomieniaAdresata!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">FormaPowiadomieniaAdresata</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$FormaPowiadomieniaAdresata"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">KontaktPowiadomieniaAdresata</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="$FormaPowiadomieniaAdresata='M'"> <xsl:variable name="phone" select="translate(s:DeliveryAddress/s:PhoneNumber,'- ()/','')"/> <xsl:variable name="phone2" select="format-number(substring($phone,string-length($phone)-8,9),'000000000')"/> <xsl:value-of select="$phone2"/> </xsl:when> <xsl:when test="$FormaPowiadomieniaAdresata='E'"> <xsl:value-of select="s:DeliveryAddress/s:Email"/> </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:element> </xsl:if> <!--Atrybuty specyficzne dla przesyłki 807--> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Symbol</xsl:attribute>807</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Firmowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Firmowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Miejscowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Miejscowa"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Ubezpieczona</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Ubezpieczona"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Kategoria</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryMethod/s:Priority=1">P</xsl:when> <xsl:otherwise>E</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="$NrUmowy!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Umowa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$NrUmowy"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:if test="$KartaUmowy!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">KartaUmowy</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$KartaUmowy"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">PosteRestante</xsl:attribute> <xsl:choose> <xsl:when test="s:DeliveryMethod/s:PosteRestante=1">T</xsl:when> <xsl:otherwise>N</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:element> <xsl:if test="s:Weight"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Masa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="round(number(s:Weight)*1000)"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Ilosc</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:if test="s:SendingNumber!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">NrNadania</xsl:attribute> <xsl:value-of select="translate(s:SendingNumber,'- ','')"/> </xsl:element> </xsl:if> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">DlaOciemn</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">EgzBibl</xsl:attribute>N</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Uslugi</xsl:attribute>R</xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Strefa</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$Gabaryt"/> </xsl:element> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Wersja</xsl:attribute>1</xsl:element> <xsl:variable name="description"> <xsl:call-template name="Opis"/> </xsl:variable> <xsl:if test="$description!=''"> <xsl:element name="Atrybut"> <xsl:attribute name="Typ"/> <xsl:attribute name="Nazwa">Uwagi</xsl:attribute> <xsl:value-of select="$description"/> </xsl:element> </xsl:if> </xsl:element> </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet>
 3. Przeczyściłem bazę danych ze zbędnych śmieci, bo zwróciłem uwagę, że kończy się miejsce i problem się rozwiązał, ale obawiam się, że tylko tymczasowo. Zdjęcia, które dodaje do ofert są w dużej rozdzielczości i zajmują od 5 mb wzwyż. Czy Sello kompresuje takie duże zdjęcia czy dodaje je tak jak są?
 4. Tak, dane pobieram w aukcjach trwających na pierwotnym koncie. Drugiej opcji też próbowałem. W raporcie mam coś takiego: Pobieranie pełnych danych oferty 7539940361 dla konta blingart_pl z serwisu Allegro.pl (Polska): Forbidden HTTP Status: Forbidden (403)
 5. Witam. Chciałem przekopiować oferty trwające na jednym koncie do drugiego konta. Wziąłem wystaw ponownie i zmieniłem kontekst konta ale występuje problem. Wszystkie oferty zawierają stare opisy, których już dawno nie ma w aktualnie trwających ofertach. Ani zbiorcze pobieranie ofert ani pojedyncze pobieranie pełnych danych ofert w aukcjach trwających nic nie daje - zdjęcia o opisy wciąż są takie same jak się weźmie skorzysta z opcji wystaw ponownie. Nawet po miniaturach w ofertach widać, że nie są one aktualne, ponieważ są w nich inne zdjęcia. Próbowałem już aktualizować parametry z Allegro ale to też nic nie dało. Dlaczego Sello nie pobiera i nie aktualizuje ofert?
 6. U mnie również problem występuje. Czy jest jakaś zbiorcza możliwość naprawienia tego? Ręczna zmiana dla kilku tysięcy ofert na kilku kontach nie wchodzi w grę.
 7. Witam. Potrzebuję mieć na liście paczek do zapakowania w tabeli kolumnę z nazwą konta allegro. W zakładce Lista Kolumn niestety nie widzę takiej kolumny do wyboru. W jaki sposób można to zrobić?
 8. Tak, te wszystkie rzeczy były zrobione. Poradziłem sobie z tym problemem wystawiając ofertę bezpośrednio na allegro i pobierając ją do Sello. Wystawiłem kilka innych ofert i poszły bez problemu, więc coś źle musiało być z tą jedną.
 9. Po dodaniu nowego konta i próbie wysłania pierwszej oferty również mam ten sam problem. Pojawia się błąd Forbidden, a w logu jest informacja: Wysyłanie oferty "Usługa grawerowania grawer mechaniczny biżuteria z grawerem" na konto Bizuteria_BLING w serwisie Allegro.pl (Polska): Forbidden HTTP Status: Forbidden (403) Autoryzacja konta została wykonana, wprowadziłem również osobne hasło do aplikacji.
 10. Posiadam w Sello jedno konto na allegro, które od dawna nie jest używane i nie ma już na nim żadnych ofert oraz abonament nie jest aktywny. Kiedy wybiorę podgląd wszystkich kont na allegro to pojawiają mi się w ofertach trwających oferty, które były kiedyś wystawiane na tym koncie ale już dawno są zakończone. W żaden sposób nie mogę ich usunąć. Sello zwraca błąd, że oferty zawierają transakcję. Jak się pozbyć szybko i skutecznie tych ofert z trwających?
 11. W sello są dwa konta. W raporcie nie było żadnych błędów. Po wielu trudach sello w końcu pobrało transakcję. W innym wątku znalazłem informację, że w nowej wersji jest problem z paskiem, który pokazuje, że transakcje zostały pobrane, a tak na prawdę pobieranie jeszcze trwa w tle, także podejrzewam, że o to mogło chodzić. Temat zostawiam, może ktoś będzie miał podobny problem.
 12. Witam. Wykonałem aktualizację programu oraz przeprowadziłem wszystkie niezbędne czynności po 1 uruchomieniu, a mimo tego Sello nie chce pobrać mi wszyztkich transakcji z 6 i 7 lipca. Kilkukrotnie powtarzałem pobieranie parametrów z serwisu oraz transakcji ale bez skutku. Proszę o pilną pomoc, ponieważ w chwili obecnej w bazie transakcji panuje chaos, a ręczne sprawdzanie co jest a czego nie ma i dodawanie jeszcze go pogłębi.
 13. Przy przełączeniu na edytor uproszczony też podgląd źle się wyświetla. Po edycji oferty w edytorze uproszczonym i wysłaniu w ciemno do allegro wszystko jest w porządku, tylko wydłuża to czas pracy. Czy były jakieś zmiany w edytorze dotyczące zdjęć? Zdjęcia, które zasysa z subiekta są bardzo dużej rozdzielczości. Zastanawiam się czy to nie jest problemem, chociaż wcześniej działało bez problemu.
×