Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Mariusz Miziolek

Użytkownik
  • Ilość treści

    4
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

1 Neutral

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

  1. Dziękuje za podpowiedź ale to było moje pierwsze podejrzenie które wykluczyliśmy. Aplikacja została napisana zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Klasa startowa: [STAThread] static void Main(string[] args) { AplikacjaStartowa AppStart = new AplikacjaStartowa(); AppStart.StartupUri = new System.Uri("MainWindow.xaml ", System.UriKind.Relative); AppStart.Uruchom(); } W tej samej aplikacji udało nam się utworzyć obiekt strefy wyołując inną formę przy starcie, przy pierwszej próbie było to dla klasy: public partial class MainWindow : RadRibbonWindow { } W powyższym utworzenie obiektu Sfery kończy się powyższym błedem, przy zmianie klasy na public partial class MainWindow : RadWindow { } lub public partial class MainWindow : Window { } Problem nie wystepuję, dzięki temu możemy kontynuować prace ale może warto sprawdzić dlaczego przy dziedziczeniu z RadRibbonWindow przy wykorzystaniu jako main window taki problem występuje. (RadRibbinWindow as Main Window)
  2. Przy próbie utworzenia Uchwytu Sfery z wykorzystaniem UI, zgodnie z załączonym przykładem w dokumentacji SDK otrzymuję poniższy błąd: 'MPRO.exe' (CLR v4.0.30319: MPRO.exe): Loaded 'C:\GITHUB\M\MGT\bin\Debug\InsERT.Mox.Printing.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled. Exception thrown: 'System.InvalidOperationException' in InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.dll The thread 0x850 has exited with code 0 (0x0). The thread 0x9328 has exited with code 0 (0x0). The thread 0x95bc has exited with code 0 (0x0). The thread 0x95b0 has exited with code 0 (0x0). System.InvalidOperationException: Brak bieżącej aplikacji w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5) w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 21 Exception thrown: 'System.InvalidOperationException' in MPRO.exe 'MPRO.exe' (CLR v4.0.30319: MPRO.exe): Loaded 'C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Transactions.resources\v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089\System.Transactions.resources.dll'. Module was built without symbols. System.Transactions Critical: 0 : <TraceRecord xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/10/E2ETraceEvent/TraceRecord" Severity="Critical"><TraceIdentifier>http://msdn.microsoft.com/TraceCodes/System/ActivityTracing/2004/07/Reliability/Exception/Unhandled</TraceIdentifier><Description>Nieobsługiwany wyjątek</Description><AppDomain>MPRO.exe</AppDomain><Exception><ExceptionType>System.InvalidOperationException, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</ExceptionType><Message>Brak bieżącej aplikacji</Message><StackTrace> w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5) w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 28 w MPRO.View.NexoLogin.NexoLogin..ctor() w C:\GITHUB\M\MGT\View\NexoLogin\NexoLogin.xaml.cs:wiersz 34 w MPRO.AplikacjaStartowa.Main(String[] args) w C:\GITHUB\M\MGT\AplikacjaStartowa.cs:wiersz 31</StackTrace><ExceptionString>System.InvalidOperationException: Brak bieżącej aplikacji w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui) w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5) w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 28 w MPRO.View.NexoLogin.NexoLogin..ctor() w C:\GITHUB\M\MGT\View\NexoLogin\NexoLogin.xaml.cs:wiersz 34 w MPRO.AplikacjaStartowa.Main(String[] args) w C:\GITHUB\M\MGT\AplikacjaStartowa.cs:wiersz 31</ExceptionString></Exception></TraceRecord> An unhandled exception of type 'System.InvalidOperationException' occurred in MPRO.exe Brak bieżącej aplikacji Metoda do utworzenia Uchwytu: public static Uchwyt UruchomSfere() { try { DanePolaczenia danePolaczenia = DanePolaczenia.Jawne("(local)\\INSERTGT", "Nexo_MGT", false, "sa", ""); MenedzerPolaczen mp = new MenedzerPolaczen(); mp.DostepDoUI = true; Uchwyt sfera = mp.Polacz(danePolaczenia, ProductId.Subiekt); return sfera; } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e); throw; } } Przy tej samej konfiguracji ale bez użycia UI, Uchwyt tworzy się poprawnie. Proszę o informację gdzie szukać problemu.
  3. Odziwo pierwsze podejście było w tym kierunku, niestety zgłaszany przez Visual Studio nie sugerował że pozostał dodatkowy wpis w konfiguracji. Podsumowując, najprostsze rozwiązanie jest najlepsze, ponowne sprawdzenie pliku konfiguracyjnego App.config i teraz wszystko działa jak należy bez dodatkowej referencji do EntityFramework-a. Dziękuję za podpowiedź i sugestię, problem rozwiązany.
  4. W jednym z dodatków wykorzystujących w chwili obecnej SfereGT do połączeń z zewnętrzną bazą danych wykorzystujemy EntityFramework w wersji 6. Klient zasugerował migrację całości swojej infrastruktury do nowej wersji Insert Nexo, priorytetem dla niego jest wykorzystywanie dodatku który został dla niego napisany. Zgodnie z zaleceniami został rozpoczęty proces migracji do Nexo ale tu napotkaliśmy problem w chwili dodanie referencji wymaganych w dokumentacji InsERT.Mox.EntityFramework.Core.dll InsERT.Mox.EntityFrameworkSupport.dll InsERT.Mox.UIFramework.dll Pojawia się problem zdublowania biblioteki: Severity Code Description Project File Line Suppression State Error CS0433 The type 'DbContext' exists in both 'EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' and 'InsERT.Mox.EntityFramework.Core, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=574d892b577c05ec' Nexo C:\GITHUB\Nexo\Nexo\Nexo\DBContext.cs 16 Active Próba wykorzystania InsERT.Mox.EntityFramework.Core.dll bez dodatkowej referencji do EntityFramework również zakończyła się nie powodzeniem. Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem. AKTUALIZACJA: Po kilku próbach udało się rozwiązać powyższy problem za pośrednictwem alliasów. Referencji EntityFramework nadany został dodatkowy alias i błąd został rozwiązany. Dla kolejnych którzy będą mieli podobny problem: I dodanie w inicjalizacji modelu danych extern alias entityFrameworkMain; i później using entityFrameworkMain.System.Data.Entity; using entityFrameworkMain.System.Data.Entity.Infrastructure; Powyższe rozwiązuje problem zdublowania referencji do EntityFramework, przy próbie zbudowania i uruchomienia pojawią się nowy błąd mimo aliasu biblioteki Sfery celują nie na to rozszerzenie co powinny: Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException HResult=0x80131500 Message=Resolution of the dependency failed, type = "System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace", name = "(none)". Exception occurred while: while resolving. Exception is: ResolutionFailedException - Resolution of the dependency failed, type = "System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace", name = "InsERT.Moria.ModelDanych". Exception occurred while: while resolving. Exception is: AggregateException - Wystąpił przynajmniej jeden błąd. ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace,InsERT.Moria.ModelDanych ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace,(none) Source=Microsoft.Practices.Unity StackTrace: at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides) at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides) at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, ResolverOverride[] overrides) at InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.<>c__DisplayClass2_0.<Konfiguruj>b__1() at InsERT.Mox.Helpers.AdvancedStopwatch.Measure[T](Func`1 action, String title, Boolean supressTrace) at InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.<>c__DisplayClass2_0.<Konfiguruj>b__0(Object <p0>) at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback() I nner Exception 1: ResolutionFailedException: Resolution of the dependency failed, type = "System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace", name = "InsERT.Moria.ModelDanych". Exception occurred while: while resolving. Exception is: AggregateException - Wystąpił przynajmniej jeden błąd. ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving System.Data.Entity.Core.Metadata.Edm.MetadataWorkspace,InsERT.Moria.ModelDanych Inner Exception 2: AggregateException: Wystąpił przynajmniej jeden błąd. Inner Exception 3: TypeInitializationException: Inicjator typów zgłosił wyjątek dla typu 'System.Data.Entity.Config.DbConfigurationManager'. Inner Exception 4: TypeInitializationException: Inicjator typów zgłosił wyjątek dla typu 'System.Data.Entity.Internal.AppConfig'. Inner Exception 5: InvalidCastException: Nie można zrzutować [A]System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection na System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection. Typ A pochodzi od EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 w kontekście Default w lokalizacji C:\GITHUB\Nexo\Nexo\Nexo\bin\Debug\EntityFramework.dll. Typ B pochodzi od InsERT.Mox.EntityFramework.Core, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=574d892b577c05ec w kontekście Default w lokalizacji C:\GITHUB\Nexo\Nexo\Nexo\bin\Debug\InsERT.Mox.EntityFramework.Core.dll. Proszę o sugestię.
×