Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Igor Bernakiewicz

InsERT
 • Ilość treści

  491
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  8

Wszystko napisane przez Igor Bernakiewicz

 1. Taki scenariusz jak najbardziej jest już możliwy do realizacji za pomocą reguł automatyzacji:)
 2. Dzień Dobry, W jaki sposób wkleja Pan link? Używa Pan wskazanego autotekstu?
 3. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. W wersji wiosennej powinno to się już zmienić:)
 4. Dzień Dobry, Dziękuję za zgłoszenie, tak potwierdzamy problem. Poprawimy błąd do najbliższej wersji.
 5. W wersji 32.0.0 Gestora nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość włączenia dodatku Zlecenia serwisowe - online. Obecnie dodatek ten umożliwia wysyłanie zleceń serwisowych na serwer www. Dzięki udostępnionemu linkowi klient może śledzić postęp zlecenia serwisowego. 1. Jak włączyć? W Gestorze nexo uruchom Laboratorium: 1. Wciśnij Ctrl+spacja i wpisz mnemonik „XX”. Nastąpi przejście do strony Laboratorium 2. Zaakceptuj regulamin Laboratorium 3. Włącz dodatek Zlecenia serwisowe - online 2. Jak działa dodatek? Dodatek ten umożliwia wysyłanie zleceń serwisowych na serwer www. Dzięki udostępnionemu linkowi klient może śledzić postęp zlecenia serwisowego. Link można udostępnić za pomocą autotekstu w szablonach wiadomości SMS oraz szablonach wiadomości e-mail. Po włączeniu w laboratorium, każde nowo dodawane zlecenie serwisowe będzie wysyłane na serwer www. O tym, że każde nowo dodane zlecenie serwisowe jest wysyłane na serwer decyduje ustawienie w parametrach zleceń serwisowych. Parametr Automatycznie wysyłaj nowo utworzone zlecenia serwisowe na serwer(standardowo zakreślony) pozwala zdecydować, aby zlecenie serwisowe po dodaniu do systemu było automatycznie wysłane na serwer. Dane na serwerze mogą być automatycznie aktualizowane podczas zmiany etapu scenariusza. Możemy w scenariuszu ustawić na których etapach ma być wysyłana aktualizacja zlecenia serwisowego na serwer. W module Zlecenia serwisowe zostały dodane 4 nowe operacje: Wyślij na serwer - operacja umożliwiająca wysłanie zlecenia serwisowego na serwer www. Do widoku zleceń serwisowych można dodać kolumnę Wysłane na serwer, w której widać, które zlecenia serwisowe zostały już wysłane. Aktualizuj na serwerze - operacja umożliwiająca aktualizowanie danych zlecenia serwisowego na serwerze www. Usuń z serwera - usuwa zlecenie z serwera www. Otwórz stronę z historią - otwiera stronę www z widocznym przesłanym zleceniem serwisowym. Adres ten można udostępnić klientowi. Link do strony www ze zleceniem serwisowym może zostać przekazany klientowi za pomocą wiadomości SMS lub wiadomości e-mail. Dodaliśmy autotekst, który automatycznie zamienia się na link. Autotekst możemy zamieścić np w szablonie wiadomości e-mail, który wskażemy na wybranym etapie scenariusza zlecenia serwisowego. Dzięki temu klient dostanie powiadomienie w formie wiadomości e-mail, a w nim również link to śledzenia zlecenia serwisowego. 3. Planowane zmiany w kolejnych wersjach Umożliwienie klientom zgłaszania zleceń serwisowych poprzez formularz www. Dodane zgłoszenia mogą zostać zapisane w nexo. Z poziomu systemu użytkownik będzie miał możliwość akceptacji/odrzucenia wybranych zgłoszeń. Po akceptacji, zlecenie serwisowe zostanie zapisane do bazy danych wraz z linkiem do śledzenia historii. Obecnie dodatek Zlecenia serwisowe - online jest dostępny testowo dla wszystkich użytkowników Gestora nexo. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Docelowo korzystanie z tego dodatku może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.
 6. W wersji 32.0.0 Gestora nexo oraz Subiekta nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość korzystania z reguł automatyzacji. Nowy moduł umożliwia zaplanowanie automatycznych czynności, np. dodanie działania, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, oznaczenie flagą dla wybranych obiektów Gestora nexo i Subiekta nexo. 1. Jak włączyć? W Gestorze nexo lub Subiekcie nexo uruchom Laboratorium: 1. Wciśnij Ctrl+spacja i wpisz mnemonik „XX”. Nastąpi przejście do strony Laboratorium 2. Zaakceptuj regulamin Laboratorium 3. Włącz moduł Reguły automatyzacji 2. Jak działa nowy moduł? Moduł ten jest przeznaczony dla wszystkich firm, które chcą w swoich organizacjach poddać automatyzacji pewne procesy. Np. dzięki automatyzacji wysyłania powiadomień można w przedsiębiorstwie znacząco poprawić komunikację. W module możemy dopisać reguły dla wybranych obiektów Gestora nexo oraz Subiekta nexo. Reguła składa się z czynności oraz warunków, które określają kiedy dana reguła będzie wykonana. Poniżej kilka przykładów reguł jakie można zaplanować w naszym module. W kolumnie opis każdą z reguł opisałem, tak aby łatwiej przedstawić co wykonuje każda z nich. Lista reguł jest domyślnie pogrupowana według pola Typ obiektu. Standardowo za pomocą skrótu Insert można dodać nową regułę. Dodaną regułę można powielić. Poniżej widzimy przykładową regułę. Jest to reguła dla obiektu działanie, która ma spowodować oznaczenie flagą „zielona gwiazdka” każdego działania, które zostanie zakończone sukcesem. Następna czynność jaka zostanie wykonana dla takiego działania, to wysłanie wiadomości e-mail do każdej z osób zaangażowanych z informacją, że działanie zostało zakończone. Dzięki temu niemal natychmiast po zakończeniu działania, osoby zaangażowane w działanie mogą zostać o tym fakcie powiadomione. W każdej regule wybieramy obiekt, którego ona dotyczy. Następnie możemy określić kto ma być wykonawcą tej reguły, czy dowolny użytkownik, czy tylko ten, który zainicjował wykonanie reguły. Możemy określić czy dana reguła jest wykonywana automatycznie. Odznaczenie tego znacznika na chwilę obecną spowoduje, że taka reguła nie będzie wykonywana. Docelowo planujemy, aby była możliwość wykonania reguł ręcznie, bezpośrednio z modułów. W sekcji Czynności dodajemy czynności jakie mają zostać wykonane. Czynności może być wiele w ramach jednej reguły. Można określić kolejność ich wykonania, przesuwając je za pomocą strzałek. Obecnie w zależności od wybranego typu obiektu są do wyboru takie czynności jak: Oznaczenie flagą Utworzenie wiadomości e-mail Utworzenie działania Utworzenie wiadomości SMS Usunięcie oznaczenia flagą W sekcji Warunki określamy kiedy dana czynność będzie wykonana. Warunki są filtrowane w zależności od wybranego obiektu. Dla dokumentów handlowych są to: Dodanie Edycja Ustawienie statusu dokumentu Dla obiektów z Gestora nexo jest nieco więcej warunków do wyboru. Np dla zlecenia serwisowego są to: Dodanie Edycja Komentarz Zmiana opiekuna Zmiana pracownika W zakładce historia możemy prześledzić historię wykonywania każdej z reguł. W sekcji Zaplanowane w zakładce historia znajdują się reguły do wykonania. Reguły wykonują się chwilę po zapisie obiektu, którego dotyczy reguła. I o ile zazwyczaj powinno to być niezauważalne, to jednak gdy obiekt pozostaje zablokowany z jakichś przyczyn lub reguła ma się wykonać u innego użytkownika to trafi do sekcji zaplanowane. To czy reguła się wykona, czy też nie - nie wpływa w żaden sposób na to czy obiekt, którego dotyczy się zapisze. Najpierw jest poprawne zapisanie obiektu, a dopiero potem następuje wykonanie reguły. 3. Planowane zmiany w kolejnych wersjach Kolejność wykonywania reguł w ramach jednego typu obiektu. Możemy np dodać kilka reguł dla Działań i ustawić ich kolejność wykonywania. Nowa czynność Powiadomienie nexo (takie jak np. przypomnienie o działaniu). Możliwość dołączania wydruków w ramach czynności Utwórz wiadomość e-mail - np. Gdy status faktury zmieni się na Wydany towar i wykonane usługi, możliwe będzie wysłanie wiadomość e-mail do nabywcy, do której dołączony zostanie wydruk faktury. Usferycznienie zarówno czynności jak i warunków. Dzięki czemu będzie możliwość we własnym zakresie definicji swoich warunków oraz czynności. Możliwość ignorowania błędnie wykonanych czynności w ramach reguły. Obecnie wszystkie czynności muszą się wykonać pomyślnie, aby zmiany wprowadzone przez regułę zostały zapisane. Pole wykonawca rozszerzone o listę użytkowników systemu oraz opcję opiekun klienta. Interakcja z użytkownikiem (potwierdzanie wykonania definiowane w regułach) Np. w ramach reguły jest zaplanowane dodanie działania, gdy zostanie dodane zamówienie. Po zapisie zamówienia zostanie wyświetlona informacja o tym i to użytkownik zdecyduje czy takie działanie powinno zostać dodane. Eksport oraz import reguł. Obecnie reguły automatyzacji dostępne są testowo dla wszystkich użytkowników Gestora nexo oraz Subiekta nexo. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą reguł to proszę piszcie. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.
 7. Rozważamy możliwość dodania możliwości wiązania wielu zleceń serwisowych do jednego działania jak również innych dokumentów takich jak umowa czy proces ofertowy. Nie jest to drobna zmiana. Realizacja tego tematu nie wcześniej niż wiosna przyszłego roku.
 8. Dzień Dobry, Problem z czcionką mamy na uwadze. Rozważamy aktualizację naszego edytora w wiadomości pocztowej do wersji wiosennej, chcielibyśmy wtedy też rozwiązać ten problem z domyślną czcionką. Co do przeskakiwania po backspace. To nie spotkaliśmy się z takim problemem. Podłączenie do Pana co najwyżej pokaże nam, że to u Pana występuje, ale nie znajdziemy w ten sposób przyczyny. Jak Pan zauważył problem występuje tylko u Pana na komputerze, dlatego wydaje mi się, że to jakiś problem sprzętowy lub systemu u Pana.
 9. Dzień Dobry, Zapisze temat rezerwacji do realizacji. Prawdopodobnie tylko na zleceniach serwisowych. W umowach same kolumny - bez rezerwacji, ponieważ do umów z klientami można wystawiać wiele dokumentów.
 10. Nie potrafimy takiej sytuacji odtworzyć. Z kalendarza czy z modułu działań wchodzi Pan w poprawę działania? Zamiast wchodzić w poprawę można nieco szybciej wyodrębnić wystąpienie z sukcesem (jeśli nie mamy potrzeby nic dopisywać podczas jego edycji). Wybieramy zakończ sukcesem/porażką.
 11. Powszechny nie ale mamy już jedno takie zgłoszenie. Próbujemy zdiagnozować problem i jednocześnie kontaktujemy się z nazwa.pl.
 12. Dzień dobry, Czy to konto pocztowe jest na serwerze nazwa.pl ?
 13. Raczej odradzalibyśmy takie zabiegi:) Zastanowimy się nad tym aby była możliwość dopisywania własnych typów działań.
 14. Przepraszam za zamieszanie. Ten węzeł pojawi się w najbliższej dużej wersji
 15. Może Pan w szablonie działania dla pola krótki opis wykorzystać autoteksty z węzła Oferta (np. specyfikacja towarowa oferty), dzięki temu w dodanym działaniu krótki opis może zawierać elementy pochodzące z oferty.
 16. Planujemy pewien mechanizm, dzięki któremu np. triggerem dodającym automatyczne działanie będzie status oferty. Wtedy ten scenariusz byłby do zrealizowania.
 17. Działa. Dla takiego przykładu jak Pan zaprezentował należy na karcie asortymentu w zakładce Dostawy przy kontrahencie wybrać Typ O - Odbiorca.
 18. Na chwilę obecną można to zrobić przy pomocy szablonu działania, który może wyglądać jak niżej: Ustawiamy powiązany typ dokumentu Oferta. Jako wykonawca w działaniu będzie opiekun klienta, jako klient w działaniu klient z oferty. Początek działania na podstawie terminu realizacji przesunięty o 1 dzień. Dodane również przypomnienie, które w odpowiednim czasie zostanie wyświetlone wykonawcy działania. Nasz szablon przywiązujemy do wybranych asortymentów (zakładka CRM w asortymencie). Dzięki temu, gdy zostanie dodana oferta z jednym z tych asortymentów to w ślad za nią zostanie dodane automatyczne działanie według szablonu, który sobie przygotowaliśmy.
 19. Można wyłączyć dla poszczególnych klientów. Moduł klienci, edycja firmy, zakładka płatności, sekcja Limit kredytu kupieckiego. Można to zrobić również za pomocą operacji zbiorczej. Moduł Klienci --->Zbiorczo--->Finansowe.
 20. Dzień Dobry, Chodzi Panu o instancję serwera sql? Proszę zamknąć serwer e-usług, który uruchamia się automatycznie i uruchomić raz jescze bezpośrednio z nexo. Np z tego miejsca
 21. Tak, w ten sposób do jednego działania będzie wystawiany jeden dokument. Nie ma, na chwilę obecną, możliwości do wielu działań wystawienia jednego dokumentu.
 22. Nie musi być pusty asortyment. Jeśli Pan uzupełni asortyment w działaniu (zakładka zaawansowane) to przeniesie się on na wystawiany dokument. Można seryjnie wystawić dokumenty za pomocą akcji automatycznych. W ramach poszczególnych działań ma Pan uzupełniony asortyment oraz zaplanowaną akcję automatyczną wystawiającą dokument sprzedaży. Zaznacza Pan wybrane działania, menu Operacje ---> Wykonaj zaplanowaną akcję (Ctrl+Shift+J). W parametrach akcji można zaplanować aby działanie zostało zakończone sukcesem, gdy akcja zostanie wykonana bez błędów.
×