Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Arkadiusz Wypych

InsERT
 • Ilość treści

  38
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  1

Arkadiusz Wypych wygrał w ostatnim dniu 25 sierpnia 2019

Arkadiusz Wypych ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

4 Neutral

O Arkadiusz Wypych

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.61 systemu InsERT GT. Zawarliśmy w niej kolejny pakiet zmian przystosowujących program do nowych przepisów prawa. Najważniejsze z nich to: Zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie na rachunek spoza Wykazu podatników VAT Z poziomu deklaracji oraz z poziomu operacji bankowych można wystawić zawiadomienie o wpłacie na rachunek bankowy spoza Wykazu podatników VAT Ministerstwa Finansów (tzw. białej listy). Zawiadomienie nie posiada wysyłki elektronicznej. Możliwa jest wysyłka za pomocą platformy ePUAP poprzez przepisanie danych wyświetlonych w deklaracji lub wysłanie wydrukowanych deklaracji pocztą tradycyjną. Ostrzeganie o długim terminie płatności W związku z ustawą zapobiegającą powstawaniu zatorów płatniczych dodaliśmy do Subiekta GT ostrzeganie o zbyt długim terminie płatności. Ostrzeganie domyślnie jest wyłączone. W celu włączenia ostrzegania należy w kartotece wybranego kontrahenta, w zakładce Płatności wybrać opcję Ostrzegaj o przekroczeniu terminu płatności na fakturach sprzedaży 30 dni dla podmiotów publicznych lub Ostrzegaj o przekroczeniu terminu płatności na fakturach sprzedaży 60 dni dla dużych firm. Obsługa zmiennych kodów wagowych za pomocą klawiaturowych czytników kodów kreskowych W Subiekcie GT dodaliśmy obsługę zmiennych, wagowych kodów kreskowych EAN-13 za pomocą klawiaturowych czytników kodów kreskowych. Kody te służą do znakowania towarów o zmiennej ilości, masie lub wartości. Obsługa zmiennych kodów wagowych zabezpieczona jest aktywnym abonamentem. Do jej uruchomienia wymagana jest licencja na zielonego PLUSA dla InsERT GT. Nowe wzory deklaracji - podatek dochodowy Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Nowe wzory stosuje się do uzyskanych przychodów/dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. W programie wprowadzono następujące wzory określone powyższym rozporządzeniem: PIT-36(27), PIT-36L(16), PIT-37(26), załączniki: PIT/B(17), PIT/BR(4), PIT/D(27), PIT/O(24), CIT-8(28), załączniki: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT/BR(6). Do listy obsługiwanych w programie załączników został dodany również nowy formularz PIT/IP(1). Jest to informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Powyższe deklaracje obsługują korekty oraz wysyłkę elektroniczną. Nowa deklaracja DSF-1 Danina solidarnościowa Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Stawka nowego podatku wynosi 4% od nadwyżki dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł w danym roku podatkowym. Osoby fizyczne obowiązane do jego zapłaty składają deklarację DSF-1 w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. W programie udostępniono wzór nowej deklaracji wraz z obsługą korekt. Deklaracja nie obsługuje natomiast wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie. Pełna lista zmian jest dostępna tutaj.
 2. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.60 SP1 HF1. Najpoważniejszy stwierdzony błąd związany jest z brakiem danych adresowych pracownika w pliku deklaracji elektronicznej PIT-11. Niestety te pola nie były określone w dostarczonym przez Ministerstwo Finansów schemacie deklaracji jako wymagane i taka deklaracja prawidłowo przechodzi walidację w serwisie e-deklaracje. Wskutek tego problemu US mogą się zwrócić do Państwa z prośbą o złożenie korekty. Ponadto wersja zawiera następujące poprawki: - Poprawiono problem z nieprawidłowym ujmowaniem osób zwolnionych z PIT do 26 r.ż. w liczbie podatników deklaracji PIT-4R. - Poprawiono problem z umiejscowieniem zaliczek zgodnie z przypisem 14 deklaracji PIT-11. W przypadku gdy w roku podatkowym pracownik otrzymywał wyłącznie zasiłki, kwota zaliczki zostanie przypisana do sekcji E.8. W przeciwnym wypadku znajdzie się ona w sekcji E.1. - Poprawiono problem z przypisaniem wartości świadczenia rehabilitacyjnego (auto) do sekcji E.8 deklaracji PIT-11. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.
 3. Szanowni państwo, opublikowaliśmy wersję 1.20 programu Biuro GT. Zawarliśmy w niej następujące nowości: Deklaracje skarbowe Program dostosowano do obsługi nowych wzorów wydruków oraz wersji elektronicznych deklaracji skarbowych obowiązujących w 2020 r., a wprowadzonych w wersji 1.60 i 1.60 SP1 systemu InsERT GT. Przyspieszenie procesu konwersji Przygotowano zmiany, dzięki którym proces konwersji wielu podmiotów obsługiwanych w biurze rachunkowym będzie przebiegał szybciej. Jest to kontynuacja działań wykonanych w wersji 1.57 systemu InsERT GT, które polegały m.in. na poprawie wydajności aktualizacji wzorców wydruków i wzorców deklaracji. W wersji 1.20 Biura GT w kreatorze konwersji można obecnie: zdecydować o sposobie wykonania archiwum (do pliku, kopia widoczna na serwerze, kopia odłączona od serwera), określić, czy ma być odbudowywany InsTYNKT, określić, czy baza ma zostać skompaktowana. Wszystkie opcjonalne etapy procesu konwersji są domyślnie wyłączone, dzięki temu cała operacja przebiegnie znacznie szybciej, a ich niewykonanie nie będzie odczuwalne przy pracy na bazach danych w biurze rachunkowym. Zbiorcze generowanie mikrorachunków podatkowych Od 01.01.2020 r. obowiązuje tzw. mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualny rachunek, który został przypisany do każdego podatnika oraz płatnika. Podatnicy oraz pracodawcy-płatnicy muszą wpłacać na niego podatki PIT, CIT oraz VAT. Biuro GT pozwala szybko i wygodnie wygenerować mikrorachunki podatkowe we wszystkich obsługiwanych podmiotach. Przygotowano w tym celu specjalny kreator, który wywoływany jest poleceniem z górnego menu Narzędzia/Ustawianie parametrów, wydruków i słowników. Wystarczy zaznaczyć klientów biura i uruchomić kreator, a mikrorachunek zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie NIP w bazie danych dla każdego wspólnika oraz w danych podmiotu. e-archiwizacja e-archiwizacja to bezpieczny i wygodny sposób archiwizowania danych zgromadzonych w systemie InsERT GT. Usługa polega na tworzeniu kopii zapasowych online z wykorzystaniem chmury. Ta nowoczesna forma archiwizacji pozwala uniknąć typowych dla standardowej metody zagrożeń, takich jak: awaria sprzętu, uszkodzenia mechaniczne, przypadkowe skasowanie plików, kradzież czy dostęp osób niepowołanych. e-archiwizacja zapewnia również ochronę cennych danych przed zagrożeniami z Internetu (wirusy, programy szpiegowskie itp.). Od wersji 1.20 Biuro GT umożliwia wykonanie zbiorczej archiwizacji wszystkich podmiotów bezpośrednio do chmury. Zarządzanie Kontem InsERT Do wersji 1.60 systemu InsERT GT dodano możliwość sprawdzania rachunków bankowych podatników na tzw. białej liście. Funkcja ta wymaga aktywacji Konta InsERT i podłączenia go do programu. Prezentowana wersja Biura GT pozwala zautomatyzować to zadanie. Wykonano w niej wsparcie dla zbiorczego podłączania i odłączania Konta InsERT w podmiotach obsługiwanych przez biuro. Kreator wywołuje się poleceniem górnego menu Narzędzia/Zarządzanie Kontem InsERT. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie
 4. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.60 SP1 systemu InsERT GT. Zawarliśmy w niej kolejny pakiet zmian związanych z nowymi przepisami prawa. Nowe wzory deklaracji i wysyłka elektroniczna W programie wprowadzono następujące wzory deklaracji: PIT-28(22), PIT-28S(22), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25), IFT-1/IFT-1R(15), PIT/O(24), PIT/D(27), PIT-28/B(16), oświadczenie PIT-2(6) Wymienione deklaracje, za wyjątkiem PIT-28S, obsługują wysyłkę elektroniczną oraz korekty. Deklaracja PIT-28S(22) nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego. Możliwość wysłania deklaracji elektronicznie pojawi się w kolejnej aktualizacji. Zabezpieczenie przed wystawieniem faktury do paragonu bez NIP Dodano ostrzeganie podczas wystawiania faktury detalicznej do paragonu bez NIP. Ostrzeżenie można zamienić na blokadę w parametrach programu. Ponadto dodano przypomnienie o wprowadzeniu NIP na paragon oraz ostrzeganie o wprowadzeniu kontrahenta bez NIP na paragon imienny. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie. Pełna lista zmian dostępna jest tutaj.
 5. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.60 systemu InsERT GT. Zawarliśmy w niej pierwszą turę zmian przystosowujących program do przepisów wchodzących w życie z początkiem 2020 roku. Najważniejsze z nich to: Sprawdzanie rachunków bankowych w Wykazie podmiotów VAT Wprowadzono możliwość sprawdzania numeru rachunku bankowego na tzw. białej liście. Sprawdzanie jest możliwe z wielu miejsc w programie: Kartoteka kontrahenta Faktury Operacje bankowe Operacje Rozlicz … Homebanking Bankowość on-line Wyniki sprawdzenia są logowane i można je sprawdzać w zestawieniu Weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Dodano również możliwość sprawdzenia numerów własnych rachunków bankowych podmiotu z poziomu słownika Rachunki podmiotu. Sprawdzanie wymaga aktywnego Konta InsERT. Nowe wzory deklaracji Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W programie wprowadzono następujące wzory określone Rozporządzeniem: - oświadczenie PIT-2(9), które stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r., - deklaracje PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) oraz IFT-1/IFT-1R(15), które stosuje się do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Deklaracja PIT-11(25) pozwala na rozliczenie osób ze zwolnieniem z podatku do 26 roku życia. Rozbudowane zostały Dane wdrożeniowe oraz dodany został nowy rodzaj przychodu w umowach cywilnoprawnych. Zaimplementowano także kreator umożliwiający zbiorczą zmianę rodzaju przychodu na już istniejących rachunkach. Nowe wzory deklaracji nie obsługują wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego. Możliwość wysłania deklaracji elektronicznie pojawi się w kolejnej aktualizacji programu. Nowy JPK_FA - JPK_FA(3) Nowa wersja pliku obowiązuje od 01.11.2019 r., a do systemu została zaimplementowana już w wersji w 1.59 SP1. Organy KAS z żądaniem przekazania danych z użyciem nowej struktury mogą wystąpić nie wcześniej niż po złożeniu rozliczenia podatkowego za listopad, czyli co do zasady od 27 grudnia 2019 r. Sprawdzanie statusu kontrahenta w Wykazie podatników VAT Rozszerzono zestawienie Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów o nowe dane: - nazwa kontrahenta, - daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT, - powód odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. Zmiany pozwalają szybciej określić pełny status VAT wybranego kontrahenta. Korekta preproporcji i proporcji bazowej Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku. Ponadto umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową. Mały ZUS Plus Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS, która może być stosowana od 1 lutego 2020 roku przez przedsiębiorców, którzy w 2019 roku osiągnęli przychody poniżej 120 tys. złotych. Mikrorachunek podatkowy Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualny rachunek bankowy, który będzie służył do wpłat z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Podatnicy i pracodawcy-płatnicy wszystkie wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego powinni realizować za jego pomocą. W systemie InsERT GT w kartotece Instytucje (Urząd Skarbowy) wprowadzono możliwość dodania nowego mikrorachunku oraz przypisana go do wspólnika lub podmiotu. Będzie on wykorzystywany w operacjach bankowych, transakcjach oczekujących oraz w przelewach generowanych z deklaracji skarbowych. Tytuł udzielenia dni wolnych W ewidencji czasu pracy oraz przy budowaniu harmonogramu pracy (kalendarze) umożliwiono dla dni wolnych wskazanie tytułu ich udzielenia. W programie dodany został także słownik typów dni wolnych, w którym użytkownik może dodać własne, niestandardowe tytuły. Generowanie operacji bankowych z deklaracji PPK Umożliwiono generowanie operacji bankowych z deklaracji rozliczeniowych PPK. Nowa funkcja umożliwi w prosty sposób dokonanie wpłat na PPK dla pracowników. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie. Pełna lista zmian dostępna jest tutaj.
 6. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.59 SP1 systemu InsERT GT. Udostępniliśmy w niej nowe wersje deklaracji VAT: VAT-7(20) VAT-7K(14) VAT-8(10) VAT-9M(9). Obsługiwane są także korekty oraz wysyłka elektroniczna tych deklaracji. Program został rozbudowany także o nową strukturę logiczną pliku JPK_FA(3). Może być ona wykorzystywana podczas kontroli skarbowych za miesiąc listopad 2019 r. i miesiące późniejsze. W wersji 1.59 SP1 zawarliśmy też poprawki kilku błędów, z których najważniejsze to: Przywrócono wypełnianie pola Tytuł przy tworzeniu transakcji oczekującej na podstawie zobowiązania. Dodano automatyczną aktualizację drzewka modułów o nowy moduł Rozliczenia pośredników płatności. Poprawiono problem nietworzenia się automatycznych operacji VAT wpłat bankowych rodzaju podzielona płatność (problem występował tylko dla edytowanych operacji bankowych, w których zmieniano rodzaj ze zwykłej operacji na podzieloną płatność). Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie. Pełna lista zmian dostępna jest tutaj.
 7. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.59 HF2. Wprowadziliśmy w niej następujące zmiany: Przywrócono działalnie opcji Dokumenty naliczane w dniu zapłaty w Ewidencji VAT sprzedaży. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd mogący powodować generowanie wyjątków o treści Serwer RPC jest niedostępny. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BA) lub Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BE). Błąd mógł wystąpić w trakcie edycji lub usuwania dokumentów handlowych lub magazynowych. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd powodujący generowanie wyjątku w momencie pobierania kolekcji InsERT.Przedplaty z obiektu InsERT.SuDokument. UWAGA: Poprawka 1.59 HF2 nie konwertuje bazy danych i nie wymaga przerywania pracy przez innych użytkowników aplikacji. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.
 8. Szanowni Państwo, opublikowaliśmy wersję 1.59 HF1 systemu InsERT GT. Zawarliśmy w niej wiele interesujących nowości, z których najważniejsze to: Subiekt GT Szybkie płatności (płatności on-line) Jest to zupełnie nowy mechanizm, który ułatwia rozwiązanie problemu nieterminowych płatności za wystawione faktury. Dzięki niemu można sprawić, aby proces realizowania płatności przez Państwa kontrahentów był o wiele prostszy i szybszy. Na wszystkich dokumentach sprzedażowych oraz na zamówieniach Subiekt GT może wygenerować link do szybkiej płatności w serwisie Przelewy24. Dzięki temu kontrahent będzie mógł błyskawicznie opłacić transakcję poprzez kliknięcie w link, jeśli faktura jest wysłana w pliku PDF lub poprzez zeskanowanie telefonem kodu QR, jeśli faktura jest dostarczana w wersji papierowej. Środki w ciągu kilku minut pojawią się na Państwa koncie. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP. Jego stosowanie będzie obowiązkowe, gdy: na fakturze znajdą się towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT (są to m.in.: wyroby węglowe, komputery, akumulatory, aparaty fotograficzne i kamery, części i akcesoria motoryzacyjne oraz ich sprzedaż) wartość faktury przekroczy 15 000 zł. Za niestosowanie nowych przepisów grożą dotkliwe sankcje zarówno sprzedawcom, jak i kupującym. W programie przygotowano wiele zmian mających ułatwić wypełnianie nowych obowiązków. Dodano m.in. kreator umożliwiający zaznaczenie wybranych towarów znacznikiem Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności. Podczas wystawiania faktury sprzedaży i/lub zakupu, której wartość brutto przekracza 15 000 zł i na której będzie znajdował się towar objęty MPP, automatycznie zaznaczy się odpowiedni znacznik, a na wydruku zostanie umieszczony wymagany prawem napis Mechanizm podzielonej płatności. Umożliwiono także oznaczenie rozrachunku, aby podlegał mechanizmowi podzielonej płatności. Tak oznaczone rozrachunki sugerują spłatę w mechanizmie podzielonej płatności oraz ostrzegają przy próbie innego rozliczenia. Umożliwiono również spłatę zbiorczą w mechanizmie podzielonej płatności oraz możliwość generowania automatycznego transferu VAT dla przelewów podatkowych. W parametrach operacji bankowych umożliwiono wyłączenie tworzenia automatycznych transferów VAT dla operacji typu podzielona płatność. JPK_FA_RR Dodano obsługę nowego rodzaju pliku JPK_FA_RR. Nowa struktura dotyczy faktur VAT RR. Rachmistrz GT/Rewizor GT Podatek dochodowy - stawka 17% Od 1 października 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa, 17% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym skumulowana stawka PIT w pierwszym progu podatkowym za rok 2019 wynosić będzie 17,75%. W programie zaimplementowano odpowiednie dla tej sytuacji zmiany. Edycja JPK_VAT Umożliwiono edycję pliku JPK_VAT w zakresie danych z ewidencji. Dodatkowo, w celach kontrolnych, dodano opcję weryfikacji pliku z ewidencją VAT. Rozliczenia pośredników płatności (tylko Rewizor GT) Dodano nowy moduł ułatwiający rozliczanie cesji na pośredników płatności typu Przelewy24. Moduł umożliwia automatyczne kojarzenie wpłat od pośredników z powstałymi cesjami za pomocą pliku dostarczanego przez pośrednika. Obsługiwani pośrednicy to Przelewy24 oraz PayU. Dodatkowo moduł wspomaga rozliczenie prowizji pośrednika. Gratyfikant GT Zbiorcza zmiana stawki podatku w umowach cywilnoprawnych Dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą zmianę stawki zryczałtowanego podatku dla wielu umów cywilnoprawnych. Eksport deklaracji PPK Umożliwiono wyeksportowanie deklaracji PPK do plików XML zgodnych z standardem grupy PFR. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie. Pełna lista zmian jest dostępna tutaj.
 9. Szanowni Państwo, Opublikowaliśmy wersję 1.58 SP1 HF2 systemu InsERT GT. Przystosowaliśmy w niej program do zmian w sposobie zabezpieczeń dla komunikacji z serwisem Wykaz podatników VAT, które kilka dni temu wprowadziło Ministerstwo Finansów. Serwis ten odpowiada za sprawdzanie statusu VAT podatnika. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.
 10. Szanowni Państwo, Opublikowaliśmy wersję 1.58 SP1 HF1 systemu InsERT GT. Przystosowaliśmy w niej program do zmian w strukturze odpowiedzi, jaka jest zwracana przez system Wykaz podatników VAT na zapytanie o status podatnika. Zmiany te zostały bez zapowiedzi wprowadzone we wtorek (10.09.2019 r.) przez Ministerstwo Finansów, co spowodowało problemy z zapisywaniem danych o statusie VAT w programie. Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.
 11. Szanowni Państwo, Opublikowaliśmy wersję 1.58 SP1 systemu InsERT GT. Zawiera ona pakiet nowości związanych z wchodzącymi w życie zmianami prawnymi. Najważniejsze z nich to: Sprawdzanie statusu aktywności podatnika w systemie Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który w ostatnich dniach został udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Nowy wzór świadectwa pracy. Obsługa nowych wersji elektronicznych sprawozdań finansowych obowiązujących od 1 września 2019 r. Obsługa obniżonej od 1 października 2019 r. skali podatkowej. W wersji 1.58 SP1 zawarliśmy też poprawki kilku błędów, z których najważniejsze to: Poprawa błędu braku podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracjach ZUS. Poprawa błędu braku odliczania składki chorobowej niepodlegającej ograniczeniu w rachunkach do umów cywilnoprawnych. Rozwiązanie problemu z edycją składki zdrowotnej odliczanej. Rozwiązanie problemu z wysyłką ZUS Z-3 do PUE. Poprawa błędu powodującego zapis zmian w korekcie dokumentu mimo wybrania opcji "Anuluj". Poprawa błędu związanego z brakiem rejestracji biblioteki GTA64.dll (biblioteka jest wykorzystywana w interfejsie programistycznym Sfera). Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.
 12. Jeśli ma pani zainstalowaną wersję 1.58 HF4 to wystarczy wersja poprawkowa. Wersja pełna służy do aktualizacji wersji niższych.
 13. Szanowni państwo, opublikowaliśmy właśnie wersje 1.58 HF5. Wersja zawiera jedną poprawkę: Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Pełną instalkę można pobrać stąd, natomiast wersję poprawkową stąd
 14. Szanowni państwo, opublikowaliśmy właśnie wersje 1.58 HF5. Wersja zawiera jedną poprawkę: Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Pełną instalkę można pobrać stąd, natomiast wersję poprawkową stąd.
 15. Szanowni państwo, opublikowaliśmy właśnie wersje 1.58 HF5. Wersja zawiera jedną poprawkę: Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Pełną instalkę można pobrać stąd, natomiast wersję poprawkową stąd
×