Skocz do zawartości

Ważne! Sello 1.24

Polecane posty

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

 

sello-1-24-rtm.png.6b442cbbd1a6bb53330f2f82aa18fbaa.png

 

Pliki do pobrania:

 

Sello 1.24

 

Dokumentacja bazy danych Sello 1.24.0

Zmiany w bazie danych Sello 1.23.2 - 1.24.0 BETA

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

 

 

CO NOWEGO?

 

 

WAŻNE INFORMACJE - PRZECZYTAJ KONIECZNIE

 

W związku ze zmianami jakie wprowadza Allegro konieczna była przebudowa kilku krytycznych do działania mechanizmów w Sello. Zmiany te były wprowadzone w sposobie działania aukcji (przetwarzania obrazków w opisie) oraz w module pobierania parametrów (atrybutów specyficznych) z serwisu. Zmiany te były dosyć znaczące więc prosimy zwrócić szczególną uwagę na to czy opis w aukcjach działa prawidłowo, oraz czy atrybuty specyficzne działają prawidłowo.

 

Wersja Sello 1.24 jest konieczna do działania z Allegro od 12 września, kiedy to Allegro usunie z API wykorzystywane przez wcześniejsze wersje Sello funkcje. Prosimy zatem nie odkładać instalacji wersji 1.24 na ostatnią chwilę, tylko przygotować się do niej wcześniej.

 

Na czym polega aktualizacja wersji?

 

Należy ją przeprowadzić na każdym komputerze pracującym w sieci począwszy od komputera na którym zainstalowany jest serwer SQL obsługujący bazę Sello. Wystarczy pobrać najnowszą wersję i uruchomić instalator.

 

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji należy przeprowadzić standardową aktualizację bazy danych - Sello zapyta czy taką aktualizację przeprowadzić. Wymagane jest posiadanie hasła Szefa, jeśli było założone.

 

W normalnych warunkach aktualizacja powinna przejść bez problemów. W razie wystąpienia jakiegoś problemu z aktualizacją prosimy pisać na forum.

 

 

ZMIANY W ATRYBUTACH SPECYFICZNYCH

 

Z punktu widzenia API Allegro zmiana jest taka, że wcześniej API umożliwiało pobranie wszystkich pól formularza służącego do wystawiania aukcji (definicję wszystkich dostępnych pól) w tym pola stałe jak i atrybuty specyficzne, teraz dla każdej kategorii pola te muszą być pobierane niezależnie i mogą się różnić między sobą.

 

Zmiany w obsłudze atrybutów w Sello polegają na tym, że pobierane są tylko atrybuty dla wykorzystywanych w programie kategorii. Czym jest ich więcej, tym pobieranie atrybutów będzie trwało dłużej.

 

W przypadku wybrania nowej kategorii np. przy dodawaniu aukcji lub szablonu aukcji w momencie przejścia na zakładkę SPECYFICZNE Sello pobierze atrybuty dla wybranej kategorii i zapisze je w bazie danych. Atrybuty te są aktualizowane jeśli zmieni się wersja pól formularza wystawiania aukcji w Allegro. Atrybuty dla nieużywanych kategorii są usuwane przy synchronizacji.

 

Część słowników stałych, jak opcje wysyłki, płatności, opcje promowania, są synchronizowane z automatycznie wybranej kategorii. Gdyby okazało się, że automatycznie wybrana kategoria nie zawiera wszystkich wymaganych pól, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE można ustawić ręcznie numer kategorii, z której te pola będą inicjowane.

 

index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=2791;image

 

Aby ustawić atrybuty [/b]zmianami zbiorczymi[/b] w sytuacji gdy wybierane są nowe kategorie należy najpierw zsynchronizować parametry aby atrybuty dla nowych kategorii zostały pobrane z serwisu.

 

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji konieczne jest pobranie parametrów od nowa. Aktualizacja usuwa słowniki pól formularza istniejące w bazie Sello i konieczne jest ich ponowne pobranie w nowym formacie. Atrybuty wybrane w aukcjach pozostaną w aukcjach zapisane.

 

 

KONIEC PROBLEMU Z ATRYBUTAMI

 

Powyższe zmiany eliminują także problem powielających się i niepoprawnych atrybutów, które trzeba było usuwać za pomocą zmian zbiorczych atrybutów.

 

 

NOWA STRONA STARTOWA

 

Wraz ze zmianami wizualnymi aplikacji wprowadzonymi w wersji 1.23 zmieniamy również nieco wygląd strony startowej. Wyciągnęliśmy "na wierzch" bardziej przydatne informacje o aktualnej liczbie obiektów, którymi należy się zająć (liczba nowych transakcji, wiadomości, przygotowanych paczek) oraz dodatkowo, w każdej sekcji danych pojawił się prosty wykres słupkowy obrazujący aktualne trendy. Pozwoli to również lepiej zaplanować pracę.

 

index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=2792;image

 

Wykresy pojawiają się tylko jeśli wybrany jest tryb silnika HTML IE11 (lub najnowszy dostępny z zainstalowanym IE11).

 

Zmieniliśmy również zachowanie sekcji z ważnymi informacjami. Nowe informacje są przez 5 dni podświetlone kolorem, przeczytane stają się lekko wyszarzone (nie znikają jak w wersjach poprzednich). Zależy nam na polepszeniu czytelności ważnych informacji. Może okazać się konieczne oznaczenie wszystkich informacji jako przeczytane po instalacji nowej wersji.

 

 

PLAKIETKI

 

Plakietki mają zwrócić Waszą uwagę na pojawienie się pewnych istotnych informacji w którymś z modułów. Pojawiają się one na przyciskach modułów. W wersji 1.24 dodaliśmy plakietki w module START oraz AUKCJE.

 

index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=2793;image

 

START - plakietka pokazuje liczbę nieprzeczytanych ważnych informacji na stronie startowej. Mogą to być informacje diagnostyczne Sello lub ważne informacje publikowane przez nas, z którymi warto się zapoznać.

 

AUKCJE - plakietka pokazuje liczbę zmian oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które wysyłają zmiany np stanu towaru ręcznie.

 

Przy pracy sieciowej może zaistnieć sytuacja, że na jednym z komputerów zostaną wygenerowane lub pobrane dane, które spowodują pojawienie się na nim plakietki z liczbą. W takiej sytuacji na pozostałych komputerach plakietki pojawią się z kilkuminutowym opóźnieniem. Jest to związane z brakiem bezpośredniego połączenia pomiędzy komputerami a sama informacja umieszczana na plakietkach jest odświeżana co kilka minut.

 

 

ZMIANY ZBIORCZE

 

Dodaliśmy dwie nowe zmiany zbiorcze aukcji trwających. Opcje wyróżniające oraz Wysyłka w ciągu.

 

index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=2794;image

 

Za pomocą trójstanowego pola typu checkbox można dodawać, usuwać oraz pomijać zmianę konkretnej opcji wyróżniającej. Wybrany rodzaj zmiany zostanie zapisany w szczegółach zmiany oczekującej.

 

Przypominamy również, że dostępne są już zmiany gwarancji, reklamacji i warunków zwrotów, które będą wymagane na Allegro od 12 września 2017.

 

 

AUKCJE

 

Zmieniliśmy wewnętrzny mechanizm przetwarzający opisy (pod kątem obsługi obrazków oraz tagów). Istniejący w Sello od początku mechanizm niestety nie był do końca kompatybilny z nowszymi silnikami HTML wykorzystywanymi w programie i powodował liczne problemy. Jednym z nich było zawieszanie się programu przy wykonywaniu zbiorczej aktualizacji atrybutów specyficznych.

Mechanizm ten został przepisane na nowo i działa na innej zasadzie, dlatego prosimy zwrócić uwagę na zdjęcia dodawane do opisów, czy zachowują się poprawnie.

 

 

MODYFIKATORY

 

Rozszerzyliśmy parser tagów o dwa nowe modyfikatory:

 

index_of - umożliwia wyszukanie ciągu znaków w wartości tagu, zwracając indeks pierwszej znalezionej pozycji. Jeśli podany ciąg nie zostanie znaleziony to modyfikator zwraca wartość -1.

 

substring - umożliwia wycinanie z wartości tagu określonej liczby znaków, począwszy od wskazanej pozycji.

 

Oba modyfikatory mogą działać wspólnie razem pozwalając wyszukiwać i wycinać fragment wartości. Szczegóły oraz przykłady użycia można znaleźć w pomocy (F1) pod hasłem szablony.

 

 

WYDRUKI PACZEK W KOLEJNOŚCI

 

Wydruki paczek są teraz sortowane zgodnie z sortowaniem ustawionym na liście paczek. Dzięki temu można przed drukowaniem posortować listę paczek według numeru nadawczego bądź symbolu i w takiej kolejności pojawią się one na wydrukach.

 

 

 

PEŁNA LISTA ZMIAN

 

Allegro

 

- Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych

- Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu

- Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć

- Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających

- Dodano obsługę czasu trwania 20 dni

- Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie

- Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu

- Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych

- Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych

- Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro

- W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć

- Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

 

 

Aukcje

 

- Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających

- Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje

- Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły

- Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych

- Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji

- Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych

- Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku

- Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

 

 

Konwersja bazy danych

 

- Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.

- Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

 

 

Okno aplikacji

 

- Na przycisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji

- Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu

- Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych

- Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

 

 

Parametry

 

- W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

 

 

Pomoc

 

- Dodano informacje do nowych modyfikatorów

 

 

Strona główna

 

- Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym

- Zmieniono wygląd strony startowej

 

 

Szablony tekstowe i tagi

 

- Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków

- Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

 

 

Towary

 

- Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

 

 

Współpraca z serwisami

 

- Poprawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów

- Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello

- Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

 

 

Współpraca z systemem sprzedaży

 

- [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

 

 

Wydruki

 

- Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

 

 

Załoga Sello

sello-1-24-rtm.png.6b442cbbd1a6bb53330f2f82aa18fbaa.png

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...