Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Arkadiusz Wypych

Wersja 1.56 systemu InsERT GT

Polecane posty

Szanowni Państwo,

opublikowaliśmy wersję 1.56 systemu InsERT GT, która zawiera kolejny pakiet zmian przystosowujących system do zmienionych przepisów prawnych.

Najważniejsze nowości:

Nowe wersje zaliczek w podatku PIT
  • Zaliczka miesięczna i kwartalna PIT,
  • Zaliczka miesięczna i kwartalna liniowa PIT,
  • Zaliczka miesięczna od wypłat PIT,
  • Raport o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • Zaliczka miesięczna/kwartalna CIT.
 
e-Sprawozdania finansowe - dalszy rozwój
  • Dodano nowe schematy: JednostkaMala, JednostkaMikro, JednostkaOp.
  • Obsłużono sprawozdania własne dostępne w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
 
Elektronizacja akt pracowniczych
Program został przystosowany do spełniania nowych przepisów ułatwiających przechowywanie akt pracowniczych. Wykonany został mechanizm umożliwiający zapisanie drukowanych dokumentów do Biblioteki pracownika i opatrzenie ich podpisem, a także wyeksportowanie paczki akt do pliku w odpowiednim formacie.
 
Wydruk statusu VAT/VIES
Przywrócona została możliwość wydruków statusu podatnika:
  • obrót krajowy w usłudze Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT,
  • obrót zagraniczny w Internetowym systemie wymiany informacji o VAT (VIES).
 
Ostrzeganie przed zdublowaniem numeru dokumentu zakupu lub przyjęcia
Dodano mechanizm wyświetlający ostrzeżenie lub blokujący zapis dokumentu dostawy/zakupu, który został już raz wpisany do systemu. Kryterium ostrzegania/blokowania jest wystąpienie identycznego numeru dokumentu w obrębie dokumentów od tego samego kontrahenta.
 
Cd. zmian w rozliczeniu pojazdów firmowych 
W związku ze zmianami w rozliczeniu pojazdów firmowych używanych do celów prywatnych dodano wsparcie w zaliczaniu 75% lub 20% wydatków na pojazd do KUP na dekrecie księgowym.
 
Raport informacyjny - ZUS RIA
Dodano raport informacyjny ZUS RIA. Zastąpił on obowiązek wystawiania przez pracodawcę w formie papierowej dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania świadczeń. Dane z tego dokumentu ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Raport należy złożyć za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku.
 
Oświadczenie - ZUS OSW
Dodano oświadczenie - ZUS OSW. Jest to oświadczenie o krótszym okresie (10 lat) przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.
 

Wersja jest dostępna w naszej witrynie WWW: pobierz ulepszenie.

Pełna lista zmian jest dostępna tutaj.

Udostępnij ten post


Link to postu

×