Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Robert Kowalczyk

Synchronizacja nie działa po aktualizacji do NEXO 25 i aplikacji do 1.2

Polecane posty

Po aktualizacji nie działa synchronizacja. Wyskakuje błąd. Screeny w załączniku. Program twierdzi, że urządzenie nie jest zarejestrowane mimo że wczoraj jeszcze aplikacja chwilę działała.

W logach NEXO znalazłem taki komunikat:

Cytat

12-04-19 15:23:05    9868    Zarejestrowano wyjątek: Połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS.. Szczegóły w pliku C:\Users\pk\AppData\Local\Insert\Logs\Error-2019-04-12_15-23-05.xml
12-04-19 15:23:05    9868    Błąd przy próbie połączenia: TrustFailure, Połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS.

insert mobile2.jpg

insert mobile.jpg

Error-2019-04-12_15-23-05.xml

Edytowano przez Robert Kowalczyk

Udostępnij ten post


Link to postu

Przy pełnej synchronizacji wyskoczył błąd .NET Framework:

Cytat

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.Net.WebException: Połączenie podstawowe zostało zakończone: Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu. ---> System.IO.IOException: Nie można odczytać danych z połączenia transportowego: Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta
   w System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
   w System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
   w System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   w System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
   w System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   w System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   w System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   w System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   w System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
   w System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
   w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   w System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
   w System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   w System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   w System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
   --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
   w System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   w InsERT.CloudStorage.HttpClient.MakeRequest(HttpWebRequest request)
   w InsERT.CloudStorage.HttpClient.MakeGetRequest(String requestString, String contentType, String accept, SWTToken token)
   w InsERT.CloudStorage.InsERTStorageClient.ClearDatabaseInstance(SWTToken token, String databaseName)
   w InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych.Serwer.GestorRequestProcessorOperation.<>c__DisplayClass15_0.<Wyczysc>b__0()
   w InsERT.Mox.Helpers.AdvancedStopwatch.Measure(Action action, String title, Boolean supressTrace)
   w InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych.Serwer.GestorRequestProcessorOperation.Wyczysc()
   w InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych.SrmNotifyIcon.1S0=(Object sender, EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych.exe
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
InsERTStorage.Commons
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERTStorage.Commons.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.API.Private
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.API.Private.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.Launcher
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 25.0.0.2934
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Launcher.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Narzedzia
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Narzedzia.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Startup.UI
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Startup.UI.DLL
----------------------------------------
System.Core
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.Core
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Core.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Security
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Security.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Online
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Online.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.ModelDanych
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.ModelDanych.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.EntityFrameworkSupport
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.EntityFrameworkSupport.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.EntityFramework.Core
    Wersja zestawu: 6.0.0.0
    Wersja Win32: 6.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.EntityFramework.Core.DLL
----------------------------------------
System.Xml.Linq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.Helpers
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Helpers.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Security.Core
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/x86/InsERT.Moria.Security.Core.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.VMPackage.25.0.0.2934
    Wersja zestawu: 6.4.0.27
    Wersja Win32: 6.4.0.27
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.VMPackage.25.0.0.2934.DLL
----------------------------------------
Microsoft.Practices.Unity
    Wersja zestawu: 2.1.505.0
    Wersja Win32: 2.1.505.2
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/Microsoft.Practices.Unity.DLL
----------------------------------------
InsERT.City.STS
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.City.STS.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.UIFramework
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.UIFramework.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.DatabaseAccess
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DatabaseAccess.DLL
----------------------------------------
InsERT.City.InsMail
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.City.InsMail.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
Embeded
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SerwerRozwiazanMobilnych.exe
----------------------------------------
InsERT.Mox.UnitySupport
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.UnitySupport.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.DatabaseAccess.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DatabaseAccess.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.Core.Modules
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Core.Modules.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Security.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Security.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.SqlServerSupport.Module
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.SqlServerSupport.Module.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
WindowsBase
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
PresentationCore
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.DataExtensions.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DataExtensions.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.NaglowkiObiektow.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.NaglowkiObiektow.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.Time.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Time.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.StanyAplikacji.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.StanyAplikacji.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.DaneDomyslne
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.DaneDomyslne.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Components.UI.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Components.UI.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Komunikacja.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 11.0.0.1708
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Komunikacja.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Waluty.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Waluty.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Raporty.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Raporty.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Raporty
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Raporty.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Klienci.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Klienci.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.KlientPoczty.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.KlientPoczty.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Dzialania.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Dzialania.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Bank.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Bank.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Cenniki.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Cenniki.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Numeracja.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Numeracja.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Logistyka.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Logistyka.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.KsiegowoscUproszczona.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.KsiegowoscUproszczona.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.EwidencjaVAT.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.EwidencjaVAT.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Online.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Online.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.SlownikiWlasne.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SlownikiWlasne.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.API
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.API.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.PolaWlasne.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.PolaWlasne.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.PolaWlasne2.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.PolaWlasne2.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Kalendarze.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Kalendarze.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Ksiegowosc.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Ksiegowosc.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.SladRewizyjny.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SladRewizyjny.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Wydruki.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Wydruki.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Deklaracje.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Deklaracje.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Kadry.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Kadry.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Place.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Place.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Parametry.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Parametry.Configuration.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.SqlServerSupport
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.SqlServerSupport.DLL
----------------------------------------
InsERTStorage.Client
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERTStorage.Client.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Komunikacja
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 11.0.0.1708
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Komunikacja.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.BusinessResources
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.BusinessResources.DLL
----------------------------------------
System.Transactions
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.Data.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
InsERT.Moria.Extensions
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Extensions.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.DataExtensions
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DataExtensions.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.NaglowkiObiektow
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.NaglowkiObiektow.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.Time
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Time.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.StanyAplikacji
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.StanyAplikacji.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.ApplicationStates
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.ApplicationStates.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Components.UI
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Components.UI.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.Core.BusinessAspects
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Core.BusinessAspects.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Wspomaganie
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Wspomaganie.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Waluty
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Waluty.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Klienci
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Klienci.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Bank
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Bank.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania.Wspomaganie
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania.Wspomaganie.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.HOPy
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.HOPy.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Numeracja
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Numeracja.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Ksiegowosc
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Ksiegowosc.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.SladRewizyjny
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SladRewizyjny.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.KlientPoczty
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.KlientPoczty.DLL
----------------------------------------
MailBee.NET.4
    Wersja zestawu: 10.0.4.507
    Wersja Win32: 10.0.4.507
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/MailBee.NET.4.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Dzialania
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Dzialania.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.BankowoscElektroniczna
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.BankowoscElektroniczna.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.DokumentyDoKsiegowania.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Cenniki
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Cenniki.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Promocje
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Promocje.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Logistyka
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Logistyka.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.KsiegowoscUproszczona
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.KsiegowoscUproszczona.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.EwidencjaVAT
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.EwidencjaVAT.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.TelemetryClient
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 25.0.0.2934
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.TelemetryClient.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.SlownikiWlasne
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.SlownikiWlasne.DLL
----------------------------------------
System.Runtime.Caching
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Caching/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll
----------------------------------------
InsERT.Moria.PolaWlasne
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.PolaWlasne.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.DataModeling
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DataModeling.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.DataModeling.EndUser
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.DataModeling.EndUser.EXE
----------------------------------------
InsERT.Moria.PolaWlasne2
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.PolaWlasne2.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Kalendarze
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Kalendarze.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Wydruki
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Wydruki.DLL
----------------------------------------
Stimulsoft.Report
    Wersja zestawu: 2018.2.3.0
    Wersja Win32: 2018.2.3.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/Stimulsoft.Report.DLL
----------------------------------------
ReachFramework
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/ReachFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/ReachFramework.dll
----------------------------------------
Stimulsoft.Base
    Wersja zestawu: 2018.2.3.0
    Wersja Win32: 2018.2.3.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/Stimulsoft.Base.DLL
----------------------------------------
System.Numerics
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------
InsERT.Moria.Deklaracje
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Deklaracje.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Kadry
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Kadry.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Place
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Place.DLL
----------------------------------------
InsERT.Mox.Devices
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.Devices.DLL
----------------------------------------
FileHelpers
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/FileHelpers.DLL
----------------------------------------
InsERT.Moria.Parametry
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Moria.Parametry.DLL
----------------------------------------
System.Data.OracleClient
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data.OracleClient/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.OracleClient.dll
----------------------------------------
System.xml.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.EntityFramework.SqlServer
    Wersja zestawu: 6.0.0.0
    Wersja Win32: 6.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.EntityFramework.SqlServer.DLL
----------------------------------------
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 10.0.2.20802
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
NLog
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.1.2
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/NLog.DLL
----------------------------------------
Microsoft.CSharp
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll
----------------------------------------
System.IdentityModel
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.IdentityModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.dll
----------------------------------------
InsERT.City.Biuro.ModelDanych
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.City.Biuro.ModelDanych.DLL
----------------------------------------
Ionic.Zip
    Wersja zestawu: 1.9.1.5
    Wersja Win32: 1.9.1.5
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/Ionic.Zip.DLL
----------------------------------------
BouncyCastle.Crypto
    Wersja zestawu: 1.8.1.0
    Wersja Win32: 1.8.15362.1
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/BouncyCastle.Crypto.DLL
----------------------------------------
System.Web
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3282.0 built by: NET472REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
InsERT.Mox.VMCity.25.0.0.2934
    Wersja zestawu: 6.4.0.27
    Wersja Win32: 6.4.0.27
    CodeBase: file:///C:/Users/pk/AppData/Local/InsERT/Deployments/Nexo/Gelaro_Nexo382df1beaec04a35a2fe9/Binaries/InsERT.Mox.VMCity.25.0.0.2934.DLL
----------------------------------------
System.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Xaml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
----------------------------------------
System.ValueTuple
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ValueTuple/v4.0_4.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51/System.ValueTuple.dll
----------------------------------------
Microsoft.SqlServer.Types
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 2009.0100.1600.01 ((KJ_RTM).100402-1540 )
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Types/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Types.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.


 

 

Udostępnij ten post


Link to postu

Dziękuję za zgłoszenie. W poniedziałek z samego rana zajmiemy się analizą i odpiszę Panu tak szybko jak to będzie możliwe.

Z tego co widzę to problem dotyczy wszystkich rozwiązań opartych o serwer e-usług (bez względu na wersję nexo).

Edytowano przez Igor Bernakiewicz

Udostępnij ten post


Link to postu

×