Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Radomił Ząbik

[Sfera] Problem z generowanie wydruku wniosku urlopowego, od wersji 26.2.0

Polecane posty

Od wersji 26.2.0 mamy problem z generowaniem wydruku wniosku urlopowego, za pomocą Sfery.

Błąd:

Cytat

Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException: Resolution of the dependency failed, type = "InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IFabrykaRTFPrintInfo", name = "(none)".

Exception occurred while: while resolving.

Exception is: InvalidOperationException - The current type, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?

-----------------------------------------------

At the time of the exception, the container was:

 

  Resolving InsERT.Moria.Wydruki.RTF.FabrykaRTFPrintInfo,(none) (mapped from InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IFabrykaRTFPrintInfo, (none))

  Resolving parameter "productAffinityManager" of constructor InsERT.Moria.Wydruki.RTF.FabrykaRTFPrintInfo(System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorPodstawowyGr, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorPracownikGr, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorUmowaPracowniczaGr, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorRachunekGr, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorAbsencja, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorZgodaNaPrzetwarzanieDanych, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorWyliczoneSprawozdanieFinansowe, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wydruki.RTF.IEwaluatorWydrukuRTF, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] ewaluatorPracownikMGr, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IPracownikGrRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] pracownikGrRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IUmowaPracowniczaGrRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] umowaPracowniczaGrRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IRachunekDoUmowyPracowniczejGrRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] rachunekGrRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IZapisWECPRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] zapisWECPRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IWyliczoneSprawozdanieFinansowe2Repository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] wyliczoneSprawozdanieFinansoweRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IPodmiotRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] podmiotRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.ICelPrzetwarzaniaRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] celPrzetwarzaniaRepository, System.Func`1[[InsERT.Moria.ModelDanych.IPracownikRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] pracownikRepository, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager productAffinityManager, InsERT.Mox.Product.IProductContext productContext)

    Resolving InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager,(none)

 ---> System.InvalidOperationException: The current type, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodConstructorStrategy.ThrowForAttemptingToConstructInterface(IBuilderContext context)

   w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuilderContext.NewBuildUp(NamedTypeBuildKey newBuildKey)

   w Microsoft.Practices.Unity.ObjectBuilder.NamedTypeDependencyResolverPolicy.Resolve(IBuilderContext context)

   w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.DoConstructorInjection(IBuilderContext context)

   w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)

   w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)

   --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---

   w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)

   w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides)

   w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, ResolverOverride[] overrides)

   w InsERT.Mox.Runtime.Unity.UnityAdapter.GetObject[T]()

   w InsERT.Moria.Sfera.Uchwyt.PodajObiektTypu[Typ]()

   w SynchronousSocketListener.StartListening()

Kod wykonujący wydruk:

int id; id = results.id; 
IZapisyWECP zapisyWECP = sfera.PodajObiektTypu<IZapisyWECP>();
var zapisWECP = zapisyWECP.Dane.Wszystkie().Where(a => a.Id == id).FirstOrDefault(); // wybranie absencji
         
if(zapisWECP == null) { Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd H:mm:ss")+" - Wskazany do wydruku urlop nie istnieje!"); response = "{ \"error\":\"Dokument nie istnieje!\" }"; }
else {
 Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd H:mm:ss")+" - Eksportowanie wniosku urlopowego: "+zapisWECP.Pracownik.Osoba.Imie+" "+zapisWECP.Pracownik.Osoba.Nazwisko);
 var tresciDokumentow = sfera.PodajObiektTypu<ITresciWydrukuRTF>(); // Pobranie managera treści dokumentów RTF
 var trescRTF = tresciDokumentow.Dane.Wszystkie().Where(t => t.Id == 100010).Single(); 
 // Stworzenie obiektu do wydruku
 var fabrykaRTF = sfera.PodajObiektTypu<IFabrykaRTFPrintInfo>();
 var rtfPrintInfo = fabrykaRTF.Stworz(typTresciWydrukuRTF: TypTresciWydrukuRTF.DokumentyUrlopowe,zrodloWiedzy: zapisWECP);
 IWydruki manager = sfera.PodajObiektTypu<IWydruki>(); //pobranie managera drukowania
 using (IWydruk wydruk = manager.Utworz(TypWzorcaWydruku.WydrukRTF)) {
  wydruk.ObiektDoWydruku = rtfPrintInfo; // wskazanie obiektu do wydruku
  var tresc = trescRTF.Zawartosc;
  if(results.date!=null) {
   string dateString = results.date;
   tresc = trescRTF.Zawartosc.Replace("<<parametr datowy(Data wydruku)>>",dateString); }            
  // wskazanie ścieżki eksportu
  string filename; filename = "urlop" +results.id;
  wydruk.ParametryDrukowania.NazwaDokumentuUzytkownika = filename;
  wydruk.ParametryDrukowania.SciezkaEksportu = @"N:\";           
  wydruk.ParametryDrukowania.ZastapPliki = true;
  // ewaluacja autotekstów
  var parametryRTF = wydruk.ParametryDrukowania as IWydrukParametryRTF;
  if(parametryRTF != null && rtfPrintInfo.EwalutorAutotekstow != null) parametryRTF.TrescWydruku = rtfPrintInfo.EwalutorAutotekstow.WypelnijAutoteksty(tresc, rtfPrintInfo.ZrodloWiedzy);
  wydruk.Eksport(); // eksport 
  Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd H:mm:ss")+" - Wydrukowano wniosek: " +wydruk.ParametryDrukowania.NazwaDokumentuUzytkownika+".pdf");           
  response = "{ \"filename\":\""+filename+"\", \"id\":\""+zapisWECP.Id+"\" }";
  }
 }

 

Udostępnij ten post


Link to postu

Niestety, w wersji 26.2 wkradł się błąd. Pracujemy już nad poprawką i postaramy się ją zmieścić do najbliższego HF-a, który powinien pojawić się w najbliższych dniach.

 • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu

×