Na przykład tak jak powyżej, z dodatkową opcją w formie drop down menu w dodatkowej kolumnie. Np:  
    • Lubię to
    1