Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Mariusz Miziolek

Sfera Nexo Aplikacja Wpf - brak bieżacej aplikacji

Polecane posty

Przy próbie utworzenia Uchwytu Sfery z wykorzystaniem UI, zgodnie z załączonym przykładem w dokumentacji SDK otrzymuję poniższy błąd:

'MPRO.exe' (CLR v4.0.30319: MPRO.exe): Loaded 'C:\GITHUB\M\MGT\bin\Debug\InsERT.Mox.Printing.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
Exception thrown: 'System.InvalidOperationException' in InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.dll
The thread 0x850 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x9328 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x95bc has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x95b0 has exited with code 0 (0x0).
System.InvalidOperationException: Brak bieżącej aplikacji
  w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5)
  w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 21
Exception thrown: 'System.InvalidOperationException' in MPRO.exe
'MPRO.exe' (CLR v4.0.30319: MPRO.exe): Loaded 'C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Transactions.resources\v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089\System.Transactions.resources.dll'. Module was built without symbols.
System.Transactions Critical: 0 : <TraceRecord xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/10/E2ETraceEvent/TraceRecord" Severity="Critical"><TraceIdentifier>http://msdn.microsoft.com/TraceCodes/System/ActivityTracing/2004/07/Reliability/Exception/Unhandled</TraceIdentifier><Description>Nieobsługiwany wyjątek</Description><AppDomain>MPRO.exe</AppDomain><Exception><ExceptionType>System.InvalidOperationException, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</ExceptionType><Message>Brak bieżącej aplikacji</Message><StackTrace>  w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5)
  w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 28
  w MPRO.View.NexoLogin.NexoLogin..ctor() w C:\GITHUB\M\MGT\View\NexoLogin\NexoLogin.xaml.cs:wiersz 34
  w MPRO.AplikacjaStartowa.Main(String[] args) w C:\GITHUB\M\MGT\AplikacjaStartowa.cs:wiersz 31</StackTrace><ExceptionString>System.InvalidOperationException: Brak bieżącej aplikacji
  w InsERT.Moria.Sfera.UI.Configuration.SferaUIModule.ConfigureApplication(IInjectionContainer unityContainer, IUnityContainer unity, LaunchMessage message)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.LS8=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui)
  w InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5)
  w MGT.ViewModel.Helpers.Nexo.SferaLauncherNexo.UruchomSfere() w C:\GITHUB\M\MGT\ViewModel\Helpers\Nexo\SferaLauncherNexo.cs:wiersz 28
  w MPRO.View.NexoLogin.NexoLogin..ctor() w C:\GITHUB\M\MGT\View\NexoLogin\NexoLogin.xaml.cs:wiersz 34
  w MPRO.AplikacjaStartowa.Main(String[] args) w C:\GITHUB\M\MGT\AplikacjaStartowa.cs:wiersz 31</ExceptionString></Exception></TraceRecord>
An unhandled exception of type 'System.InvalidOperationException' occurred in MPRO.exe
Brak bieżącej aplikacji

Metoda do utworzenia Uchwytu:

public static Uchwyt UruchomSfere()
{
 try
 {
  DanePolaczenia danePolaczenia = DanePolaczenia.Jawne("(local)\\INSERTGT", "Nexo_MGT", false, "sa", "");
  MenedzerPolaczen mp = new MenedzerPolaczen();
  mp.DostepDoUI = true;
  Uchwyt sfera = mp.Polacz(danePolaczenia, ProductId.Subiekt);
  return sfera;
 }
 catch (Exception e)
 {
  Console.WriteLine(e);
  throw;
 }

}

Przy tej samej konfiguracji ale bez użycia UI, Uchwyt tworzy się poprawnie.

 

Proszę o informację gdzie szukać problemu. 

Udostępnij ten post


Link to postu

Prawdopodobnie tworzy Pan uchwyt przed utworzeniem instancji aplikacji WPF. Zgodnie z instrukcją do SDK, należy najpierw utworzyć aplikację, tj. obiekt klasy dziedziczącej po klasie AplikacjaWpf, uruchomić ją przy pomocy metody Uruchom(), a dopiero potem utworzyć uchwyt. 

 

Udostępnij ten post


Link to postu

Dziękuje za podpowiedź ale to było moje pierwsze podejrzenie które wykluczyliśmy. Aplikacja została napisana zgodnie z dostarczoną dokumentacją. 

Klasa startowa:

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
  AplikacjaStartowa AppStart = new AplikacjaStartowa();
  AppStart.StartupUri = new System.Uri("MainWindow.xaml ", System.UriKind.Relative);
  AppStart.Uruchom();
}

W tej samej aplikacji udało nam się utworzyć obiekt strefy wyołując inną formę przy starcie, przy pierwszej próbie było to dla klasy:

 public partial class MainWindow : RadRibbonWindow
{
}

W powyższym utworzenie obiektu Sfery kończy się powyższym błedem, przy zmianie klasy na

 public partial class MainWindow : RadWindow
{
}

lub

 public partial class MainWindow : Window
{
}

Problem nie wystepuję, dzięki temu możemy kontynuować prace ale może warto sprawdzić dlaczego przy dziedziczeniu z RadRibbonWindow przy wykorzystaniu jako main window taki problem występuje. (RadRibbinWindow as Main Window)

Udostępnij ten post


Link to postu

Niestety, nie udało mi się powtórzyć tego problemu z RadRibbonWindow. 

Zadziałał u mnie taki kod:

class AplikacjaStartowa : AplikacjaWpf
{
 [STAThread]
 static void Main(string[] args)
 {
  var appStart = new AplikacjaStartowa
  {
   StartupUri = new System.Uri("MainWindow.xaml ", System.UriKind.Relative),
   ShutdownMode = System.Windows.ShutdownMode.OnLastWindowClose
  };
 	appStart.Uruchom();
 }
}
<telerikRibbon:RadRibbonWindow x:Class="Sfera_telerik_wpf.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:telerikRibbon="clr-namespace:Telerik.Windows.Controls;assembly=Telerik.Windows.Controls.RibbonView"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <telerikRibbon:RadRibbonView x:Name="RibbonView" Grid.Row="0" ApplicationName="Aplikacja sferyczna z Telerikiem" >
      <telerikRibbon:RadRibbonView.Items>
        <telerikRibbon:RadRibbonTab Header="Jeden" />
        <telerikRibbon:RadRibbonTab Header="Dwa" />
        <telerikRibbon:RadRibbonTab Header="Trzy" />
      </telerikRibbon:RadRibbonView.Items>
    </telerikRibbon:RadRibbonView>

    <Button x:Name="UruchomSfereButton" Content="Uruchom Sferę" Click="UruchomSfereButton_Click" 
        VerticalAlignment="Center"
        HorizontalAlignment="Center" 
        Grid.Row="1"/>
  </Grid>
</telerikRibbon:RadRibbonWindow>
public partial class MainWindow : RadRibbonWindow
{
 public MainWindow()
 {
  InitializeComponent();
 }

 private void UruchomSfereButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
  var uchwyt = UruchomSfere();
  _ = MessageBox.Show("Sfera została uruchomiona");
 }

 static Uchwyt UruchomSfere()
 {
  DanePolaczenia danePolaczenia = DanePolaczenia.Jawne("(local)", "nexo_31_1_2", true);
  MenedzerPolaczen mp = new MenedzerPolaczen();
  mp.DostepDoUI = true;
  Uchwyt sfera = mp.Polacz(danePolaczenia, ProductId.Subiekt);
  _ = sfera.ZalogujOperatora("Szef", "robocze");
  return sfera;
 }
}

 

Udostępnij ten post


Link to postu

×