Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Pomoc techniczna

Jak wystawić dokument sprzedaży?

Polecane posty

W celu wystawienia dokumentu sprzedaży przejdź do modułu Sprzedaż i skorzystaj z opcji dodawania nowego dokumentu.

 

Sugestia: Nowy dokument możesz również dodać bezpośrednio z poziomu głównego menu aplikacji, z poziomu menu z operacjami na liście sprzedaży oraz z poziomu menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście dokumentów.

 

Po przejściu do formularza zdecyduj, czy dodawany dokument jest fakturą czy paragonem.

 

sprzedaz_faktura_A.png

 

Uwaga: W każdej chwili możesz zmienić typ dodawanego dokumentu bez utraty wprowadzonych danych.

 

 

Klient

Wystawianie dokumentu rozpocznij od wybrania klienta. Możesz go wyszukać w kartotece, wpisując w polu Klient jego nazwę lub identyfikator podatkowy. Podczas wyszukiwania dane klientów oznaczonych gwiazdką są prezentowane na pierwszych pozycjach listy. Jeżeli żądany klient został znaleziony, wybierz go z listy przez kliknięcie lub naciśnięcie klawisza Enter.

 

klient.png

 

Jeżeli chcesz zmienić dane wybranego klienta, przejdź do jego edycji, klikając w ikonę ołówka. Edytowanie danych klienta z poziomu formularza dokumentu skutkuje ich aktualizacją w kartotece.

 

klient_wybrany.png

 

 

Jeśli wpisana podczas wyszukiwania fraza dotyczy klienta, którego dane nie są jeszcze zapisane w kartotece, możesz je dodać, klikając Dodaj klienta lub naciskając klawisz Enter.

 

dodaj_klienta.png

 

 

Dane wprowadzone podczas wyszukiwania zostaną przeniesione do formularza dodawania nowego klienta. Uzupełnij pozostałe informacje i zapisz klienta do kartoteki. Nowy klient zostanie wybrany na dokumencie.

 

dodaj_klienta_dialog.png

 

Jeżeli wyszukiwałeś klienta po numerze NIP, przejście do dodawania nowego klienta spowoduje, że dane zostaną automatycznie pobrane z bazy danych GUS.

 

Do dodawania nowego klienta można również przejść bezpośrednio, klikając ikonę plusa w polu Klient.

 

 

Pozycje dokumentu

Wyszukaj produkt w kartotece, wpisując jego nazwę. Podczas wyszukiwania produkty oznaczone gwiazdką są prezentowane na pierwszych pozycjach listy. Jeżeli produkt został znaleziony, wybierz go z listy przez kliknięcie lub naciśnięcie klawisza Enter

 

instynkt_produktow.png

 

 

Jeśli wpisana podczas wyszukiwania fraza dotyczy produktu, którego nie posiadasz w kartotece, możesz dodać produkt jednorazowy na dokumencie, klikając Dodaj produkt do dokumentu. Uzupełnij cenę produktu jednorazowego.

 

dodaj_jednorazowy.png

 

 

Nazwa produktu jednorazowego jest prezentowana na liście pozycji dokumentu kursywą. Dodany do dokumentu produkt możesz w każdej chwili przekształcić w produkt kartotekowy, klikając dodaj_do_kartoteki.png. Do kartoteki przeniesione zostaną: nazwa, jednostka miary, stawka VAT oraz cena produktu.

 

pozycje_jednorazowy.png

 

 

Sugestia: Możesz sterować widocznością kolumn na liście pozycji dokumentu. Aby uwidocznić lub schować kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek listy pozycji dokumentu, a potem wybierz, które kolumny mają być widoczne.

 

kolumny.png

 

 

 

Płatność dokumentu

Określ jedną z predefiniowanych form płatności oraz ustaw jej termin. Z poziomu sekcji płatności możesz oznaczyć dokument jako zapłacony w całości przez kliknięcie Zaznacz jako zapłacony. Jeżeli chcesz wprowadzić płatność częściową, przejdź do szczegółowych rozliczeń dokumentu przez kliknięcie Pokaż płatności.

 

pokaz_platnosci.png

 

 

W oknie rozliczenia dokumentu możesz wprowadzić płatność częściową.

 

rozliczenie_dokumentu.png

 

 

 

 

Inny adres dostawy

Jeżeli chcesz, aby na dokumencie został wydrukowany inny adres dostawy, rozwiń sekcję Inny adres dostawy...

 

inny_adres_dostawy.png

 

... i uzupełnij dane adresowe.

 

 

 

Zapis dokumentu

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych możesz zapisać dokument.

Rozwiń menu Zapisz i skorzystaj z jednej z dostępnych opcji.

 

 

zapisz_i.png

 

 

 

Edytowano przez Pomoc techniczna

Udostępnij ten post


Link to postu

×