Skocz do zawartości

WAŻNE! - Nagła zmiana sposobu naliczania zaliczki na podatek PIT

Polecane posty

W piątek 7 stycznia Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczącego zmiany sposobu rozliczania kwoty wolnej od podatku w zaliczce miesięcznej od wypłat. Rozporządzenie weszło w życie już dzień później – w sobotę 8 stycznia. 

 

Rozporządzenie powstało w wyniku fali krytyki, jaka wylała się na przepisy Polskiego Ładu ze strony pracowników, których wynagrodzenie netto wypłacone w pierwszych dniach stycznia zgodnie z nowymi zasadami uległo zmniejszeniu. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z niestosowania miesięcznej ulgi podatkowej i dotyczy osób, które nie chciały, lub nie mogły złożyć oświadczenia PIT-2.

 

Co się zmienia?

 

W uproszczeniu zmiany polegają na tym, że u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto zaliczka powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczonej „po staremu” – na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. 

 

Dodatkowo istotnym elementem rozporządzenia jest wprowadzenie obowiązku wyrównania pracownikowi różnicy w wynagrodzeniu wypłaconym w dniach od 1 do 7 stycznia 2022 r.

 

Co to oznacza?

 

W najtrudniejszej sytuacji są pracodawcy, którzy chcą wypłacić wynagrodzenia za grudzień 2021 w ostatnim możliwym według Kodeksu Pracy dniu - czyli 10 stycznia 2022. Ministerstwo Finansów nie ustosunkowało się do naszych zapytań, w jaki sposób pracodawcy mają tego dokonać, gdy oprogramowanie nie jest na to gotowe. Z oczywistych względów Gratyfikant GT w aktualnej wersji nie jest przygotowany na stosowanie przepisów rozporządzenia i wynagrodzenia obliczone w tym dniu w programie będą obliczone wg przepisów prawnych obowiązujących w dniu 7 stycznia.

 

Z kolei pracodawcy, którzy wypłacili wynagrodzenia w okresie 1-7 stycznia, będą musieli w dokonać zwrotu zaliczki u tych pracowników, u których została ona pobrana w zbyt dużej wysokości.

 

Zmiany w programie i terminy

 

Jeśli chodzi o wypłaty planowane w kolejnych okresach stycznia 2022 to rozpoczęliśmy intensywne prace nad aktualizacją Gratyfikanta, która będzie uwzględniała przepisy rozporządzenia. Jednak ze względu na złożoność problemu termin opublikowania tej wersji planujemy na 20-25 stycznia. W związku z tym sugerujemy wstrzymanie się z wypłacaniem wynagrodzeń po 10 stycznia aż do ukazania się nowej wersji programu.

 

Rozwiązanie umożliwiające dokonanie zwrotu nadwyżki zaliczki pobranej w dniach 1-7 stycznia będziemy się starali dostarczyć Państwu na przełomie stycznia i lutego

 

---

 

Powyższy komunikat jutro zostanie wysłany insmailem do użytkowników końcowych.

 

Treść rozporządzenia
Webinarium Ministerstwa Finansów o Rozporządzeniu

Link to postu

https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7310

 

OPINIA W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW POBORU I PRZEKAZANIA PRZEZ NIEKTÓRYCH PŁATNIKÓW ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. 2022, POZ. 28)

 

 

         W dniu 07 stycznia 2022 r. w godzinach wieczornych opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej “Rozporządzenie”). Rozporządzenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego oraz pogwałceniem obowiązującej hierarchii aktów prawnych. Nie zachowano jakiegokolwiek vacatio legis zapewniającego jego adresatom możliwość przygotowania się do wprowadzonych rozporządzeniem zmian. Ze względu na to pozostanie ono dla licznych płatników, przynajmniej w odniesieniu do bieżących wypłat, niewykonalne. Wydany akt prawnym pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym. 

 W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia w życie bez ustalenia choćby minimalnego terminu na zgłoszenie uwag do projektu aktu normatywnego, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych poprosił o opinię dotyczącą zarówno treści, jak i trybu wprowadzenia w życie Rozporządzenia.   

 

I.              Wykroczenie poza delegację ustawową (...)
II.            Niezgodność z Konstytucją RP (...)
III.          Niezgodność z przepisami rangi ustawowej (...)
IV.          Brak vacatio legis (...)
V.            Podsumowanie


 

Mając na uwadze przedstawione powyższe zastrzeżenia należy uznać, że Rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem przepisów Konstytucji RP, przepisów ustawowych, jak i zasad poprawnej legislacji. W zakresie w jakim jest ono niezgodne z przepisami ustawowymi, zgodnie z zasadą lex inferior non derogat legi superiori. brak jest możliwości jego zastosowania. Ze względu na brak jakiegokolwiek vacatio legis Rozporządzenie w licznych przypadkach będzie dla płatników niemożliwe do zastosowanie w praktyce. 

Wydając Rozporządzenie zamiast ugasić pożar, dolano oliwy do ognia. Wskazany akt normatywny spowoduje jeszcze większy chaos, nie tylko na gruncie prawnym, ale również informacyjnym. Ze względu na jego niezgodność z aktami wyższego rzędu a także niewykonalność wymaga on niezwłocznego uchylenia. 

 

Warszawa 9.01.2022 r. 

 

Prof. UJD dr hab. Adam Bartosiewicz                          Radomir Szaraniec

  • Lubię to 1
Link to postu
  • 2 tygodnie później...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...