proszę o:   - Zapłacono przelewem - automatycznie na dokumencie sprzedaży w subiekcie - skojarzone rozliczanie pobrań tzn. rozliczam w sello = rozliczyło w subiekcie