Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Adam G

Użytkownik
 • Ilość treści

  450
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  6

Adam G wygrał w ostatnim dniu 12 listopada 2019

Adam G ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

22 Excellent

Ostatnio na profilu byli

1159 wyświetleń profilu
 1. Nie korzystamy z opakowań zwrotnych.
 2. U paru użytkowników w ostatnim czasie przy próbie zapisania oferty pojawia się komunikat uniemożliwiający zapis. Pozycja nie znajduje się na wariancie Czy są w stanie Państwo sprecyzować co może powodować ten problem. Oferta posiada tylko jeden wariant LOG <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Exception> <Type>System.Reflection.TargetInvocationException</Type> <Time>2020-06-26 12:56:20</Time> <Description>Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.</Description> <Method>System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) w System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.OnZakonczonoPrzeliczaniePozycji(PozycjaDokumentu pozycja, String zmienionePole) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.PrzeliczPozycje(PozycjaDokumentu pozycja, Guid idOperacji, Boolean zmianaOryginalnych, String zmienionePole, Object zmienionaEncja, Boolean przeliczajOdWartosci, Boolean wymusPrzeliczenieWartosciOryginalnych, Boolean wywolajEventy) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.PrzeliczPozycje(PozycjaDokumentu pozycja, String zmienionePole, Object zmienionaEncja, Boolean przeliczajOdWartosci, Boolean wymusPrzeliczenieWartosciOryginalnych, Boolean wywolajEventy) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.WykonajPrzeliczeniePozycji(IBusinessObject boDokumentu, PozycjaDokumentu pozycjaDokumentu, String pole, Boolean przeliczMaseObjetosc) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycje(Dokument dokument, AsortymentHistoria asortymentHistoria, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka, Boolean przeliczCeny, Boolean przeliczRabaty) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycje(Dokument dokument, AsortymentHistoria asortymentHistoria, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.Dodaj(Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycjeZPowiazanymi(IObslugaPozycjiDokumentu dokumentBO, Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.DodajZPowiazanymi(Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.PozycjeOEEditingGridModel.NowePozycje(String fieldName, Object value) w InsERT.Mox.EditableGridView.EditableGridModelBase.CreateListOfNew(String fieldName, Object value) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiBase.DodajNowaPozycje(Nullable`1 ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka, Boolean ustawRabat) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiSprzedaz.NaZamkniecieZOK() w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiBase.&lt;PokazRoletke&gt;b__95_0(MessageBoxResult result, Object value) w InsERT.Mox.UIFramework.DialogService.ProcessDialogResult(MessageBoxResult result) w InsERT.Mox.WpfControls.ServiceDialogBox.InvokeResultHandler(MessageBoxResult result) w InsERT.Mox.WpfControls.ServiceDialogBox.OK_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() w System.Windows.Controls.Button.OnClick() w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) w System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) w System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() w System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) w System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.ArgumentNullException</Type> <Time>2020-06-26 12:56:20</Time> <Description>Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: wariant</Description> <Method>InsERT.Moria.Promocje.KontekstPromocji StworzKontekst(InsERT.Moria.ModelDanych.DokumentOE, InsERT.Moria.ModelDanych.AspektWariantu)</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w InsERT.Moria.Promocje.KontekstPromocji.StworzKontekst(DokumentOE dokument, AspektWariantu wariant) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.ZastosujPromocje(PozycjaDokumentu pozycja, AspektWariantu wariant) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.ZakonczonoPrzeliczaniePozycji(Object sender, ZakonczonoPrzeliczaniePozycjiEventArgs e)</StackTrace> </InnerException> <EnviromentStackTrace> w System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) w System.Environment.get_StackTrace() w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.StackTraceElement() w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.SaveExceptionInFile(Exception ex, String file) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.Save(Exception exception, String&amp; exceptionFilePath) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.Logger.LogException(Exception exception, String message) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.LogHelper.LogException(Exception exception) w InsERT.Moria.Startup.UI.NerfSupport.ProcessUnhandledException(Exception exception) w InsERT.Moria.Startup.UI.NerfSupport.Dispatcher_UnhandledExceptionFilter(Object sender, DispatcherUnhandledExceptionFilterEventArgs e) w System.Windows.Threading.Dispatcher.ExceptionFilter(Exception e) w System.Windows.Threading.Dispatcher.ExceptionFilterStatic(Object source, Exception e) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.FilterException(Object source, Exception e) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) w System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.OnZakonczonoPrzeliczaniePozycji(PozycjaDokumentu pozycja, String zmienionePole) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.PrzeliczPozycje(PozycjaDokumentu pozycja, Guid idOperacji, Boolean zmianaOryginalnych, String zmienionePole, Object zmienionaEncja, Boolean przeliczajOdWartosci, Boolean wymusPrzeliczenieWartosciOryginalnych, Boolean wywolajEventy) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.PrzeliczPozycje(PozycjaDokumentu pozycja, String zmienionePole, Object zmienionaEncja, Boolean przeliczajOdWartosci, Boolean wymusPrzeliczenieWartosciOryginalnych, Boolean wywolajEventy) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.PozycjaDokumentuPart.WykonajPrzeliczeniePozycji(IBusinessObject boDokumentu, PozycjaDokumentu pozycjaDokumentu, String pole, Boolean przeliczMaseObjetosc) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycje(Dokument dokument, AsortymentHistoria asortymentHistoria, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka, Boolean przeliczCeny, Boolean przeliczRabaty) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycje(Dokument dokument, AsortymentHistoria asortymentHistoria, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.Dodaj(Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.DokumentPart.DodajPozycjeZPowiazanymi(IObslugaPozycjiDokumentu dokumentBO, Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.OfertaBO.DodajZPowiazanymi(Asortyment asortyment, Decimal ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.PozycjeOEEditingGridModel.NowePozycje(String fieldName, Object value) w InsERT.Mox.EditableGridView.EditableGridModelBase.CreateListOfNew(String fieldName, Object value) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiBase.DodajNowaPozycje(Nullable`1 ilosc, JednostkaMiaryAsortymentu jednostka, Boolean ustawRabat) w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiSprzedaz.NaZamkniecieZOK() w InsERT.Moria.Logistyka.UI.RoletkaDodawaniaPozycjiBase.&lt;PokazRoletke&gt;b__95_0(MessageBoxResult result, Object value) w InsERT.Mox.UIFramework.DialogService.ProcessDialogResult(MessageBoxResult result) w InsERT.Mox.WpfControls.ServiceDialogBox.InvokeResultHandler(MessageBoxResult result) w InsERT.Mox.WpfControls.ServiceDialogBox.OK_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() w System.Windows.Controls.Button.OnClick() w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) w System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) w System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() w System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) w System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG&amp; msg) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox) w System.Windows.Window.Show() w System.Windows.Window.ShowDialog() w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.Go() w InsERT.Moria.Subiekt.SubiektApp.Main(String[] args)</EnviromentStackTrace> </Exception>
 3. Czyli nadal pozostaje największy nierozwiązany problem w informatyce. Przykład z góry kopiuj wklej The error of compilation The error of compilation is found in the 'ZkStandard' report: Nie można odnaleźć nazwy typu lub przestrzeni nazw „IPolaWlasne2HelperWydruku” (czy nie brakuje dyrektywy „using” lub odwołania do zestawu?). Na szczęście potrzebne pola własne v2 wystarczą mi pobrane za pomocą zapytania SQL.
 4. Pani @Ewelina Kaniecka podany nr zgłoszenia jest przydzielany automatycznie. Założy Pani nowe zgłoszenie
 5. Po aktualizacji z 29.0.2 do 30.0.1 pojawił się następujący problem z dekretacją wpłat/wypłat bankowych. Przy próbie dekretacji wyskakuje komunikat treści Wpłaty/wypłaty zostały utworzone przed aktualizacją oprogramowania. Jakieś wskazówki jak rozwiązać w/w problem?
 6. Panie @Marcin Stefanowski jak co jeśli wystarczą Panu informacje per pozycja to w edycji wzorca trzeba dodać Dokument.Pozycje.encjaPozycji.PozycjeRealizowane.PozycjaRealizowana.PozycjeRealizowane.PozycjaRealizowana.Dokument.NumerZewnetrzny oraz dodać brakujące powiązania. Niestety wymagana jest wersja Pro w celu edycji wzorca.
 7. Na 90% zablokuje/wyloguje użytkownika.
 8. Chwilę się musiałem zastanowić co ma Pan na myśli. Mówimy tu o wydruku całego miesiąca dla wszystkich kontrahentów. Sortowanie miałoby być po numerze wewnętrznym faktury zakupu.
 9. Witam mała prośba noworoczna. Czy rozważyliby Państwo dodanie dodatkowych sposobów sortowania? Jak co Księgowa jest zrozpaczona, że w Państwa programie nie ma sortowania ewidencji po numerze FZ.
 10. Z tego co jest mi wiadome nie istnieje, ale by się przydało.
 11. Tak faktura jest wystawiana z WZ. I ma Pan rację WZ miało wpisany kurs ręczny, dokładnie taki sam jaki istniał w tabeli kursów z dnia wcześniejszego. Czy program w takim przypadku nie powinien przenosić go mimo wszystko dalej. Oczywiście dziękuję za nakierowanie gdzie znajduje się źródło problemu.
 12. W dniu dzisiejszym jeden z pracowników zgłosił problem z pobieraniem kursu VAT na fakturze sprzedaży. Przy wystawianiu faktury dla polskiego klienta w walucie EUR nie pobiera automatycznie kursu waluty. Wpisany ręcznie transport nie ma tego problemu. Co może powodować ten problem i co ważniejsze jak go rozwiązać? PS: Tak wiem można ręcznie wpisać kurs waluty VAT.
 13. Stawiam, że jak usunie Pan zawartość folderu AppData\Local\InsERT\Deployments\.zip-cache AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo to wszystko wróci do normy. Nie pamiętam tylko czy było później potrzebne ponowne ustawienie danych podłączenia do bazy danych. Ale standardowo w logs są dokładniejsze informacje co stanowi problem.
×