Błąd jest już poprawiony i poprawka będzie dostępna w 1.35.