Jeśli chodzi o termin dla pozycji znajdujących się na dokumencie będzie to bardziej złożony proces;) Przede wszystkim przy edycji wzorca z poziomu "Popraw wzorzec" należałoby przejść na stronę "Raport - Strona dodatkowa" i dodać czy też powielić (Ctrl+C, Ctrl+V) grid. Ja powieliłem sobie przykładowo  "Symbol PKWiU". Proszę pamiętać o tym, że kopiowanie gridów z nagłówka "Towary__Nagłówek__" musi być powiązane z kopiowaniem wartości tego grida w nagłówku "Towary__: Data Source:1". Po zmianie