Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Kamil Niezgoda

Użytkownik
 • Ilość treści

  21
 • Rejestracja

Reputacja

0 Neutral

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Dzień dobry, posiadamy własne rozwiązanie napisane przez partnera Insertu, przy aktualizacji Subiekta do najnowszej wersji 29.0 pojawia się błąd jak poniżej, czy jego powodem może być brak aktywnego e-abonamentu dla Gestora PRO? 2020-02-26 17:05:34 Info 2020-02-26 17:05:34 ERROR System.Exception: Błąd otwierania Sfery: Method 'UtworzOperacjeZmianySposobuPrzechowywaniaWiadomosciPoWyslaniu' in type 'InsERT.Moria.KlientPoczty.KoordynatorKopiiWiadomosciPocztowej' from assembly 'InsERT.Moria.KlientPoczty, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098' does not have an implementation. ---> System.TypeLoadException: Method 'UtworzOperacjeZmianySposobuPrzechowywaniaWiadomosciPoWyslaniu' in type 'InsERT.Moria.KlientPoczty.KoordynatorKopiiWiadomosciPocztowej' from assembly 'InsERT.Moria.KlientPoczty, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098' does not have an implementation. at InsERT.Moria.KlientPoczty.Configuration.KlientPocztyModule.ConfigureCore(IUnityContainer unity) at InsERT.Mox.Runtime.Unity.UnityModuleBase.<>c__DisplayClass2_0.<Configure>b__0() at InsERT.Mox.Helpers.AdvancedStopwatch.Measure(Action action, Func`1 title, Boolean supressTrace) at InsERT.Mox.Runtime.Unity.UnityModuleBase.Configure(IInjectionContainer container) at InsERT.Mox.Runtime.BusinessLogicLayerModuleBase.Configure(IInjectionContainer container) at InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.uy4=(UnityAdapter container, IUnityContainer unity, LaunchMessage launchMessage, Boolean ui) at InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen.Polacz(DanePolaczenia danePolaczenia, ProductId produkt, Nullable`1 dodatkowyProdukt1, Nullable`1 dodatkowyProdukt2, Nullable`1 dodatkowyProdukt3, Nullable`1 dodatkowyProdukt4, Nullable`1 dodatkowyProdukt5)
 2. Nie ma tam żadnych informacji o błędzie ani braku miejsca w bazie.
 3. Dzień dobry, przy próbie powielenia aukcji występuje błąd " Błąd składniowy w poleceniu". Jakiś pomysł co może być jego powodem?
 4. Dzień dobry, wczoraj na jednym komputerze zawiesił się Subiekt Nexo, pracowniy ręcznie do zakmnęli - od tej pory nie uruchamia się na tym stanowisku. Proszę o pomoc co może być tego powodem i jak to naprawić. Poniżej błąd jaki się wyświetla przy uruchamianiu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Exception> <Type>Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException</Type> <Time>2019-04-10 10:46:20</Time> <Description>Resolution of the dependency failed, type = "InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.RozrachunkiCommandsHandler", name = "(none)". Exception occurred while: Calling constructor InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler(System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] WiadomoscSMSRepositoryLocator, InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository wiadomoscRepositoryNoTracking, InsERT.Moria.ModelDanych.IParametrWiadomosciSMSRepository parametrWiadomoscRepositoryNoTracking, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IRodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rodzajKontaktuDataLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IParametryWiadomosciSMSData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] parametrWiadomosciData, System.Func`1[[InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IKomunikacjaConfigurationService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] dzialaniaConfigurationService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] wiadomoscRepository, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IPodmiotRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] podmiotRepositoryLocator, InsERT.Moria.Narzedzia.Prywatne.InicjalizatorLadowaniaDanychWTle inicjalizatorLadowaniaDanychWTle, InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonyData szablonyDataNoTracking, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IRodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IAgentAutomatycznejSynchronizacjiZDostawcaUslugSMS agentWysylki, InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonDzialaniaRepository szablonyDzialanRepositoryNoTracking, System.Func`1[[InsERT.Moria.Online.UI.ILicencjeConfigurationService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] licencjeConfigService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Dzialania.IDzialanie, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] dzialanieLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Komunikacja.WiadomoscSMSBO, InsERT.Moria.Komunikacja, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wiadomoscSMSLocator, InsERT.Moria.Komunikacja.IParametryWiadomosciSMSMenedzer parametryWiadomosciSMS, InsERT.Mox.UIFramework.Errors.IExceptionMessageFormatter exceptionMessageFormatter, System.Func`1[[InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IWysylkaZbiorczaSMSWizard, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wysylkaZbiorczaSMS, System.Func`1[[InsERT.Moria.BusinessResources.Klienci.PluginyFiltrujace.ITylkoOWybranychId, InsERT.Moria.BusinessResources, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] tylkoOWybranychIdFiltr, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Klienci.IPodmiot, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] podmiotLocator, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager productAffinityManager, InsERT.Moria.Online.ILicenseUpdateManager licenseUpdateManager, InsERT.Mox.Security.ICheckpointController checkpointController, InsERT.Moria.Komunikacja.IDostawcaUslugiWysylkiWiadomosci dostawca, InsERT.Mox.Security.LicenceController licenceController, InsERT.Mox.UIFramework.IInitialsRepository initialsRepository, InsERT.Moria.Dzialania.IDzialaniaMenedzer dzialaniaMenedzer, System.Func`1[[InsERT.Moria.Online.ILicencjeMenedzer, InsERT.Moria.Online, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] licencjeMenedzer, InsERT.Mox.UIFramework.ICommandRegistry commandRegistry, InsERT.Moria.Online.IAccountManager accountManager, InsERT.Mox.Telemetry.ITelemetryController telemetry, InsERT.Moria.Components.UI.Profiles.ProfileManager profileManager, InsERT.Mox.Security.LicenceManager licenceManager, InsERT.Mox.UIFramework.ApplicationEvents.IEventMediator eventMediator, InsERT.Mox.UIFramework.IUIDispatcher uiDispatcher, InsERT.Mox.UIFramework.IReportPrinter reportPrinter, InsERT.Mox.UIFramework.IApplication application, InsERT.Mox.Time.ITimeService timeService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.KlientPoczty.IKreatorWiadomosciPocztowej, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] kreatorWiadomosciPocztowejLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.MapaPowiazan.MapaPowiazanObiektow, InsERT.Moria.BusinessResources, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] powiazaniaWiadomosciSms). Exception is: TargetInvocationException - Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.RozrachunkiCommandsHandler,(none) Resolving parameter "wiadomosciSMSCommandsHandler" of constructor InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.RozrachunkiCommandsHandler(InsERT.Mox.UIFramework.ICommandRegistry commandRegistry, InsERT.Moria.Rozrachunki.IRozrachunekRepositoryExtension RozrachunekRepositoryExtension, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.IRozrachunekRepositoryExtension, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rozrachunekRepositoryExtensionCtor, InsERT.Moria.ModelDanych.IPozycjaHarmonogramuRozrachunkuRepository pozycjaHarmonogramuRozrachunkuRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IPodtypRozrachunkuRepository podtypRozrachunkuRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IParametrRozrachunkuKsiegowegoRepository parametrRozrachunkuKsiegowegoRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IRozliczenieRepository RozliczenieRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IPoziomWezwaniaDoZaplatyRepository poziomWezwaniaDoZaplatyRepositoryNoTracking, InsERT.Moria.Dokumenty.Logistyka.IDokumentRepositoryExtension dokumentRepositoryNoTracking, InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonDzialaniaRepository szablonyDzialanRepositoryNoTracking, InsERT.Moria.ModelDanych.ITabelaKursowWalutPozycjaRepository tabelaKursowWalutPozycjaRepository, InsERT.Moria.Waluty.ILiniaKursowWalutRepositoryExtension liniaKursowWalutRepositoryExtension, InsERT.Moria.ModelDanych.IPodtypyRozrachunkowData podtypyRozrachunkowData, InsERT.Moria.Kasa.IParametryOperacjiKasowychDane paramateryOperacjiKasowejDane, InsERT.Moria.ModelDanych.IScenariuszWindykacyjnyRepository scenariuszWindykacyjnyRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IUzytkownikRepository uzytkownikRepository, InsERT.Moria.ModelDanych.IRodzajeKontaktuData rodzajeKontaktuDataNoTracking, InsERT.Moria.ModelDanych.IRachunekBankowyRepository rachunekBankowyRepository, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscPocztowaRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] wiadomoscPocztowaRepositoryLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Klienci.IPodmiot, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] podmiotLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Rozrachunki.IRozrachunekPrivate, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] RozrachunekBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Rozrachunki.IDokumentWindykacyjny, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] DokumentWindykacyjnyBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Kasa.IOperacjaKasowaPrivate, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] OperacjaKasowaBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Bank.IOperacjaBankowaPrivate, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] OperacjaBankowaBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonDzialaniaRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] szablonyDzialanRepositoryLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IRozrachunekRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] rozrachunekRepositoryLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Kasa.UI.IOperacjaKasowaService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] OperacjaKasowaServiceLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Bank.UI.IOperacjaBankowaService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] OperacjaBankowaServiceLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Bank.IDyspozycjaBankowa, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] DyspozycjaBankowaBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Komunikacja.IWiadomoscSMS, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wiadomoscSMSBOLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Bank.UI.IDyspozycjaBankowaService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] DyspozycjaBankowaServiceLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.IRozrachunki, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rozrachunki, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Rozrachunki.ISesjaRozliczeniowa, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] sesjaRozliczeniowaBOLocator, InsERT.Mox.EditableGridView.IDataTemplateProvider dataTemplateProvider, InsERT.Mox.ApplicationStates.IApplicationStateStorage applicationStateStorage, InsERT.Moria.IDataSystemowa dataSystemowa, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Rozrachunki.IRozliczenieHelper, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rozliczenieHelper, InsERT.Moria.Waluty.IParametryWalut parametryWalut, System.Func`1[[InsERT.Moria.Kasa.UI.IKasaConfigurationService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] kasaConfigurationServiceLocator, InsERT.Mox.UIFramework.Errors.IExceptionMessageFormatter exceptionMessageFormatter, InsERT.Mox.UIFramework.IReportPrinter reportPrinter, InsERT.Moria.Wydruki.IMenedzerOknaDrukowania menedzerOknaDrukowania, System.Func`1[[InsERT.Moria.Wspolne.UI.IDokumentyPowiazaneDialog, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] dokumentyPowiazane, InsERT.Moria.BusinessResources.Finanse.PodmiotCommandsHandlerHelper podmiotHelper, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.PokazKorektyDialog, InsERT.Moria.Rozrachunki.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] pokazKorektyDialog, InsERT.Mox.Product.IProductContext productContext, InsERT.Moria.IBusinessContext businessContext, InsERT.Mox.UIFramework.IInitialsRepository initialsRepository, InsERT.Mox.Security.ICheckpointController checkpointController, InsERT.Moria.Dzialania.IDzialaniaMenedzer dzialanieMenedzer, InsERT.Mox.Security.LicenceController licenceController, System.Func`1[[InsERT.Moria.Waluty.UI.ITabelaKursowWalutPozycjaLookup, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] tabelaKursowWalutPozycjaLookupViewModel, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager productAffinityManager, System.Func`1[[InsERT.Mox.UIFramework.IObjectDeletingInfo, InsERT.Mox.UIFramework, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] objectDeletingInfoCtor, InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.DzialaniaDlaRozrachunkuCommandHelper dzialaniaDlaRozrachunkuCommandHelper, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.KlientPoczty.IKreatorWiadomosciPocztowej, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] kreatorWiadomosciPocztowejLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.IWarunkiRozliczaniaRozrachunkow, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] warunkiRozliczaniaRozrachunkowLocator, InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IWiadomosciSMSCommandsHandler wiadomosciSMSCommandsHandler, InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.IKompensatyCommandsHandler kompensatyCommandsHandler, InsERT.Mox.Security.ILoginContext loginContext, InsERT.Mox.UIFramework.ApplicationEvents.IEventMediator eventMediator, InsERT.Mox.Telemetry.ITelemetryController telemetry, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.OperacjaPrzypisaniaKursuDoRozrachunkuDialog, InsERT.Moria.Rozrachunki.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] operacjaPrzypisaniaKursuDoRozrachunkuDialog, System.Func`1[[InsERT.Moria.Rozrachunki.UI.SplitPaymentWizard, InsERT.Moria.Rozrachunki.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] splitPaymentWizardLocator, InsERT.Moria.ModelDanych.IParametryRozrachunkowData parametryRozrachunkowData, InsERT.Moria.ModelDanych.IParametrRozrachunkowRepository parametrRozrachunkowRepository, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Rozrachunki.IParametrRozrachunkow, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] parametrRozrachunkowBOLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Bank.IRodzajOperacjiBankowejRepositoryExtension, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rodzajOperacjiBankowejRepositoryLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.Bank.UI.IWysylkaOnlineTaskBase, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wysylkaOnlineTaskBase, InsERT.Moria.ModelDanych.IDyspozycjaBankowaRepository dyspozycjaBankowaRepository, InsERT.Moria.IBusinessProductAffinityManager businessProductAffinityManager) Resolving InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler,(none) (mapped from InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IWiadomosciSMSCommandsHandler, (none)) Calling constructor InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler(System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] WiadomoscSMSRepositoryLocator, InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository wiadomoscRepositoryNoTracking, InsERT.Moria.ModelDanych.IParametrWiadomosciSMSRepository parametrWiadomoscRepositoryNoTracking, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IRodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rodzajKontaktuDataLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IParametryWiadomosciSMSData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] parametrWiadomosciData, System.Func`1[[InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IKomunikacjaConfigurationService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] dzialaniaConfigurationService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IWiadomoscSMSRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] wiadomoscRepository, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IPodmiotRepository, InsERT.Moria.ModelDanych, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7e1aa7558fba1cf1]] podmiotRepositoryLocator, InsERT.Moria.Narzedzia.Prywatne.InicjalizatorLadowaniaDanychWTle inicjalizatorLadowaniaDanychWTle, InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonyData szablonyDataNoTracking, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.ModelDanych.IRodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.DaneDomyslne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] rodzajeKontaktuData, InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IAgentAutomatycznejSynchronizacjiZDostawcaUslugSMS agentWysylki, InsERT.Moria.ModelDanych.ISzablonDzialaniaRepository szablonyDzialanRepositoryNoTracking, System.Func`1[[InsERT.Moria.Online.UI.ILicencjeConfigurationService, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] licencjeConfigService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Dzialania.IDzialanie, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] dzialanieLocator, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Komunikacja.WiadomoscSMSBO, InsERT.Moria.Komunikacja, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wiadomoscSMSLocator, InsERT.Moria.Komunikacja.IParametryWiadomosciSMSMenedzer parametryWiadomosciSMS, InsERT.Mox.UIFramework.Errors.IExceptionMessageFormatter exceptionMessageFormatter, System.Func`1[[InsERT.Moria.Komunikacja.UI.IWysylkaZbiorczaSMSWizard, InsERT.Moria.API.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] wysylkaZbiorczaSMS, System.Func`1[[InsERT.Moria.BusinessResources.Klienci.PluginyFiltrujace.ITylkoOWybranychId, InsERT.Moria.BusinessResources, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] tylkoOWybranychIdFiltr, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.Klienci.IPodmiot, InsERT.Moria.API, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] podmiotLocator, InsERT.Mox.UIFramework.IProductAffinityManager productAffinityManager, InsERT.Moria.Online.ILicenseUpdateManager licenseUpdateManager, InsERT.Mox.Security.ICheckpointController checkpointController, InsERT.Moria.Komunikacja.IDostawcaUslugiWysylkiWiadomosci dostawca, InsERT.Mox.Security.LicenceController licenceController, InsERT.Mox.UIFramework.IInitialsRepository initialsRepository, InsERT.Moria.Dzialania.IDzialaniaMenedzer dzialaniaMenedzer, System.Func`1[[InsERT.Moria.Online.ILicencjeMenedzer, InsERT.Moria.Online, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] licencjeMenedzer, InsERT.Mox.UIFramework.ICommandRegistry commandRegistry, InsERT.Moria.Online.IAccountManager accountManager, InsERT.Mox.Telemetry.ITelemetryController telemetry, InsERT.Moria.Components.UI.Profiles.ProfileManager profileManager, InsERT.Mox.Security.LicenceManager licenceManager, InsERT.Mox.UIFramework.ApplicationEvents.IEventMediator eventMediator, InsERT.Mox.UIFramework.IUIDispatcher uiDispatcher, InsERT.Mox.UIFramework.IReportPrinter reportPrinter, InsERT.Mox.UIFramework.IApplication application, InsERT.Mox.Time.ITimeService timeService, System.Func`2[[InsERT.Mox.Runtime.IInjectionScope, InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098],[InsERT.Moria.KlientPoczty.IKreatorWiadomosciPocztowej, InsERT.Moria.API.Private, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] kreatorWiadomosciPocztowejLocator, System.Func`1[[InsERT.Moria.MapaPowiazan.MapaPowiazanObiektow, InsERT.Moria.BusinessResources, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098]] powiazaniaWiadomosciSms) </Description> <Method>System.Object DoBuildUp(System.Type, System.Object, System.String, System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Microsoft.Practices.Unity.ResolverOverride])</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides) w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides) w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, String name, ResolverOverride[] overrides) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DeferredResolveBuildPlanPolicy.ResolveTrampoline`1.Resolve() w InsERT.Mox.UIFramework.UIModuleBase.&lt;&gt;c__DisplayClass61_0`1.&lt;ConfigureCommands&gt;b__0() w InsERT.Mox.UIFramework.CommandRegistry.MaterializeDynamicHandlers() w InsERT.Mox.UIFramework.CommandRegistry.InvokeInBaseThread(Action action) w InsERT.Mox.UIFramework.CommandRegistry.Materialize() w InsERT.Mox.UIFramework.CommandRegistry.GetCommandsHandler(Type type) w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.&lt;MaterializeDynamicHandlers&gt;b__45_0() w InsERT.Mox.Helpers.AdvancedStopwatch.Measure(Action action, String title, Boolean supressTrace) w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.MaterializeDynamicHandlers() w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.&lt;&gt;c__DisplayClass125_0.&lt;Adapt&gt;b__0(IApplicationFlowHost host) w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.ExecuteWorkflow(IApplicationFlowHost host, Func`2[] actions)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.Reflection.TargetInvocationException</Type> <Time>2019-04-10 10:46:20</Time> <Description>Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.</Description> <Method>System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) w System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.DoConstructorInjection(IBuilderContext context) w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuilderContext.NewBuildUp(NamedTypeBuildKey newBuildKey) w Microsoft.Practices.Unity.ObjectBuilder.NamedTypeDependencyResolverPolicy.Resolve(IBuilderContext context) w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.DoConstructorInjection(IBuilderContext context) w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context) w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.Data.Entity.Core.EntityCommandExecutionException</Type> <Time>2019-04-10 10:46:20</Time> <Description>An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details.</Description> <Method>System.Data.Common.DbDataReader ExecuteStoreCommands(System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityCommand, System.Data.CommandBehavior, System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext)</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityCommandDefinition.ExecuteStoreCommands(EntityCommand entityCommand, CommandBehavior behavior, ObjectContext objectContext) w System.Data.Entity.Core.Objects.Internal.ObjectQueryExecutionPlan.Execute[TResultType](ObjectContext context, ObjectParameterCollection parameterValues) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery`1.GetResults(Nullable`1 forMergeOption) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery`1.&lt;System.Collections.Generic.IEnumerable&lt;T&gt;.GetEnumerator&gt;b__26_0() w System.Lazy`1.CreateValue() w System.Lazy`1.LazyInitValue() w System.Lazy`1.get_Value() w System.Data.Entity.Internal.LazyEnumerator`1.MoveNext() w System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) w System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) w InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler.PrepareInitializeDzialanieDlaKlientaCommands(IInjectionContainer container) w InsERT.Moria.Narzedzia.Prywatne.InicjalizatorLadowaniaDanychWTle.&lt;&gt;c__DisplayClass12_0.&lt;Pobierz&gt;b__0() w InsERT.Mox.Helpers.AdvancedStopwatch.Measure[T](Func`1 action, String title, Boolean supressTrace) w InsERT.Moria.Narzedzia.Prywatne.InicjalizatorLadowaniaDanychWTle.Pobierz(String identyfikator) w InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler.InitializeDzialanieDlaKlientaCommands() w InsERT.Moria.Komunikacja.UI.WiadomosciSMSCommandsHandler..ctor(Func`2 WiadomoscSMSRepositoryLocator, IWiadomoscSMSRepository wiadomoscRepositoryNoTracking, IParametrWiadomosciSMSRepository parametrWiadomoscRepositoryNoTracking, Func`2 rodzajKontaktuDataLocator, Func`2 parametrWiadomosciData, Func`1 dzialaniaConfigurationService, Func`2 wiadomoscRepository, Func`2 podmiotRepositoryLocator, InicjalizatorLadowaniaDanychWTle inicjalizatorLadowaniaDanychWTle, ISzablonyData szablonyDataNoTracking, Func`2 rodzajeKontaktuData, IAgentAutomatycznejSynchronizacjiZDostawcaUslugSMS agentWysylki, ISzablonDzialaniaRepository szablonyDzialanRepositoryNoTracking, Func`1 licencjeConfigService, Func`2 dzialanieLocator, Func`2 wiadomoscSMSLocator, IParametryWiadomosciSMSMenedzer parametryWiadomosciSMS, IExceptionMessageFormatter exceptionMessageFormatter, Func`1 wysylkaZbiorczaSMS, Func`1 tylkoOWybranychIdFiltr, Func`2 podmiotLocator, IProductAffinityManager productAffinityManager, ILicenseUpdateManager licenseUpdateManager, ICheckpointController checkpointController, IDostawcaUslugiWysylkiWiadomosci dostawca, LicenceController licenceController, IInitialsRepository initialsRepository, IDzialaniaMenedzer dzialaniaMenedzer, Func`1 licencjeMenedzer, ICommandRegistry commandRegistry, IAccountManager accountManager, ITelemetryController telemetry, ProfileManager profileManager, LicenceManager licenceManager, IEventMediator eventMediator, IUIDispatcher uiDispatcher, IReportPrinter reportPrinter, IApplication application, ITimeService timeService, Func`2 kreatorWiadomosciPocztowejLocator, Func`1 powiazaniaWiadomosciSms)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.Data.SqlClient.SqlException</Type> <Time>2019-04-10 10:46:20</Time> <Description>Upłynął limit czasu wykonywania. Limit upłynął przed ukończeniem operacji lub serwer nie odpowiada.</Description> <Method>Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean, System.Action`1[System.Action])</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error) w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniSyncOverAsync() w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket() w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryPrepareBuffer() w System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadByte(Byte&amp; value) w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&amp; dataReady) w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean&amp; usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) w System.Data.Common.DbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) w System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityCommandDefinition.ExecuteStoreCommands(EntityCommand entityCommand, CommandBehavior behavior, ObjectContext objectContext)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.ComponentModel.Win32Exception</Type> <Time>2019-04-10 10:46:20</Time> <Description>Upłynął limit czasu operacji oczekiwania</Description> <Method /> <HelpLink /> <StackTrace /> </InnerException> </InnerException> </InnerException> </InnerException> <EnviromentStackTrace> w System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) w System.Environment.get_StackTrace() w InsERT.Mox.UIFramework.EventLogHelper.StackTraceElement() w InsERT.Mox.UIFramework.EventLogHelper.LogException(Exception ex) w InsERT.Mox.UIFramework.ExceptionHelpers.LogException(Exception exception) w InsERT.Mox.UIFramework.ExceptionHelpers.HandleExceptionSilent(Exception ex) w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.ExecuteWorkflow(IApplicationFlowHost host, Func`2[] actions) w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.ShowUserInterface() w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl() w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state) w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) w MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke() w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue() w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean&amp; handled) w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG&amp; msg) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox) w System.Windows.Window.Show() w System.Windows.Window.ShowDialog() w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.Go() w InsERT.Moria.Subiekt.SubiektApp.Main(String[] args)</EnviromentStackTrace> </Exception>
 5. Aktualizację trzeba przeprowadzić ręcznie czy program sam powinien zgłosić mi możliwość aktualizacji, Posiadamy aktywny e-abonament.
 6. 17.0.2 (2447) w poprzedniej wersji 16 był ten sam problem.
 7. Dzień dobry, niestety operacja konserwacji nic nie dała. Jakieś inne pomysły?
 8. Dzień dobry, przy próbie wydruku naklejek wg kartoteki Asortyment wyskakuje błąd. Można to jakoś naprawić?
 9. Dzień dobry, przy aktualizacji podmiotu do najnowszej wersji wyskakuje błąd widoczny na zdjęciu w załączniku. Proszę o informację co może być jego powodem i jak go rozwiązać.
 10. A jakby miało wtedy wyglądać wyrażenie? Bo próbowałem i zawsze błędy wyskakiwały.
 11. A gdyby rozdzielić to na dwa pola? Można zbudować jakieś wyrażenie w raporcie które będzie warunkowało treść jeżeli Numerrejestracyjny nie jest pusty.
 12. Ok dziękuję za pomoc, trzeba było dodać jeszcze kilka referencji ale poradziłem sobie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zrobić, aby warunkowo pojawiał się napis Numer Rejestracyjny przed wartością pola gdy pole Numerrejestracyjny na wartość
×