Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Martyna Pożarowska

Różnice kursowe od rozliczeń

Polecane posty

Dzień dobry,

w jaki sposób ustawić żeby różnice kursowe były rozliczane według kursu sprzed dnia wykonania usługi? Ustawione jest żeby kurs był brany sprzed dnia wystawienia faktury a niestety nie jest to prawidłowo, szukałam w konfiguracji ale na próżno.

Dodatkowo w przypadku dokonania zapłaty wcześniej niż została wystawiona faktura program przyjmuje błędnie kursy i wychodzą błędy. Proszę o poprawienie.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzień dobry.

 

22 godziny temu, Martyna Pożarowska napisał:

w jaki sposób ustawić żeby różnice kursowe były rozliczane według kursu sprzed dnia wykonania usługi? Ustawione jest żeby kurs był brany sprzed dnia wystawienia faktury a niestety nie jest to prawidłowo, szukałam w konfiguracji ale na próżno.

Proszę pokazać co ma Pani ustawione w Konfiguracji, Parametry naliczeń różnic kursowych:

image.png.ea493c7e734d4387e94d6493d4a3fed8.png

Ta konfiguracja dotyczy tych rozrachunków, które nie są powiązane z zapisem księgowym. Sam rozrachunek nie posiada kursu więc jak nie ma powiązanego zapisu księgowego, to pobierany on jest wg w/w ustawień.

Dla rozrachunków powiązanych z zapisem VAT, kurs pobierany jest wg Parametrów naliczeń różnic kursowych.

22 godziny temu, Martyna Pożarowska napisał:

Dodatkowo w przypadku dokonania zapłaty wcześniej niż została wystawiona faktura program przyjmuje błędnie kursy i wychodzą błędy. Proszę o poprawienie.

To zostanie poprawione w najbliższych wersjach.

Udostępnij ten post


Link to postu

771291124_rznicekursowe.thumb.jpg.6372ea1d14975d2cd8963452b022d4c9.jpg

 

Ustawienia są takie jak powyżej.

22 godziny temu, Roman Budzisz napisał:

Ta konfiguracja dotyczy tych rozrachunków, które nie są powiązane z zapisem księgowym. Sam rozrachunek nie posiada kursu więc jak nie ma powiązanego zapisu księgowego, to pobierany on jest wg w/w ustawień.

Dla rozrachunków powiązanych z zapisem VAT, kurs pobierany jest wg Parametrów naliczeń różnic kursowych.

To są rozrachunki powiązane z zapisem VAT.

 

22 godziny temu, Roman Budzisz napisał:

To zostanie poprawione w najbliższych wersjach.

Czyli kiedy? Zgłaszałam te błąd już jakiś czas temu, jego występowanie powoduje, że u niektórych klientów rozliczanie różnic z poziomu programu jest niemożliwe.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzień dobry.

Przeczytałem raz jeszcze:

Dnia 23.07.2019 o 11:57, Martyna Pożarowska napisał:

w jaki sposób ustawić żeby różnice kursowe były rozliczane według kursu sprzed dnia wykonania usługi? Ustawione jest żeby kurs był brany sprzed dnia wystawienia faktury a niestety nie jest to prawidłowo

i doszedłem do wniosku, że za pierwszym razem źle Panią zrozumiałem.

Różnica kursowa a właściwie kurs do naliczania różnicy (w przypadku gdy rozrachunek nie jest powiązany z zapisem księgowym) pobierany jest w oparciu o datę powstania rozrachunku i datę dokonania rozliczenia. Proszę zwrócić uwagę jaką datę powstania ma ten problematyczny rozrachunek - domyślnie jest ona podpowiadana na podstawie daty wystawienia.

Dnia 25.07.2019 o 09:31, Martyna Pożarowska napisał:

Czyli kiedy? Zgłaszałam te błąd już jakiś czas temu, jego występowanie powoduje, że u niektórych klientów rozliczanie różnic z poziomu programu jest niemożliwe.

Poprawki wejdą pod koniec sierpnia.

Udostępnij ten post


Link to postu
18 minut temu, Roman Budzisz napisał:

Różnica kursowa a właściwie kurs do naliczania różnicy (w przypadku gdy rozrachunek nie jest powiązany z zapisem księgowym) pobierany jest w oparciu o datę powstania rozrachunku i datę dokonania rozliczenia. Proszę zwrócić uwagę jaką datę powstania ma ten problematyczny rozrachunek - domyślnie jest ona podpowiadana na podstawie daty wystawienia.

Zgodnie z art. 31a ustawy o VAT Przeliczenie określonej w walucie obcej podstawy opodatkowania odbywa się na dwa sposoby:

1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Ten przypadek dotyczy przykładowo sytuacji gdy faktura wystawiona jest 20-go lipca, a usługa/dostawa miała miejsce 5-go lipca. Wówczas właściwym kursem będzie kurs z dnia 4-go lipca (poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego)  

2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Ten przypadek dotyczy przykładowo sytuacji gdy faktura wystawiona jest 15-go lipca, ale usługa, dostawa będzie miała miejsce 20-go lipca. Wówczas właściwym będzie kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Programy Insertu zdaje się nie rozróżniają tych przypadków i zawsze przyjmują kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Podobne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych zwierają przepisy usta o podatkach dochodowych (PIT, CIT). Zgodnie z tymi przepisami, przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN  po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zgodnie z art. 11a ustawy o PIT).  Istotne jest więc ustalenie dnia uzyskania przychodu. Jeżeli więc zgodnie z powyższymi zasadami dniem uzyskania przychodu jest na przykład poniedziałek, należy wziąć kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego piątku.

Dla przedsiębiorców uzyskujących przychód z działalności gospodarczej jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Takie same zasady powinny być stosowane przy przeliczaniu różnic kursowych, bo ona jest podatkowo kosztem albo przychodem w odniesieniu do kwoty pierwotnie zaewidencjonowanej w księgach a nie w stosunku do powstania rozrachunku.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dlatego, najprostszym rozwiązaniem jest pobieranie kursu jaki został zastosowany na zapisie księgowym (bądź VAT). I tutaj (niestety), na razie  dla rozrachunków powiązanych z VAT kurs nie jest pobierany, stąd program pobiera go z określonej linii kursów walut w oparciu o daty na rozrachunkach.

Jak pisałem wcześniej - pracujemy nad tym by kurs pobierany był również z zapisów VAT i staramy się by to weszło w sierpniu.

Udostępnij ten post


Link to postu

No dobrze, a rozrachunków powiązanych z zapisem księgowym (nie VAT, czyli z dekretem) można ustawić żeby pobierał kurs sprzed dnia wykonania usługi? Jeśli można to jak?

Udostępnij ten post


Link to postu

Witam.

Dnia 26.07.2019 o 13:20, Martyna Pożarowska napisał:

No dobrze, a rozrachunków powiązanych z zapisem księgowym (nie VAT, czyli z dekretem) można ustawić żeby pobierał kurs sprzed dnia wykonania usługi? Jeśli można to jak?

Ciągle mówimy o różnicach kursowych?

W Rewizorze kursy do różnic kursowych pobierane są z pozycji na dekrecie, do której utworzono/powiązano rozrachunek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Dnia 1.08.2019 o 11:46, Roman Budzisz napisał:

Witam.

Ciągle mówimy o różnicach kursowych?

W Rewizorze kursy do różnic kursowych pobierane są z pozycji na dekrecie, do której utworzono/powiązano rozrachunek.

ciągle mówimy o różnicach kursowych i ciągle mówimy też o Rachmistrzu a nie Rewizorze.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzień dobry.

 

Pani Martyno, proszę dokładnie opisać scenariusz odnośnie tego pytania: 

Dnia 26.07.2019 o 13:20, Martyna Pożarowska napisał:

No dobrze, a rozrachunków powiązanych z zapisem księgowym (nie VAT, czyli z dekretem) można ustawić żeby pobierał kurs sprzed dnia wykonania usługi? Jeśli można to jak?

Ja zrozumiałem to tak: jest zapis w KPiR w walucie obcej. Do zapisu podłączony/wygenerowany jest rozrachunek w tej samej walucie. Ponieważ zapis w KPiR jest w walucie, to musiał również zostać podany kurs. Kurs jaki został podany to kurs właściwy dla danego momentu operacji gospodarczej. Przy naliczaniu różnicy kursowej dla tego rozrachunku, kurs zostanie pobrany z KPiR, czyli ten właściwy. 

W którym momencie tego scenariusza pyta Pani o pobieranie kursu?

Udostępnij ten post


Link to postu

Wprowadzam fakturę do rejestru sprzedaży (na przykład), data wystawienia to 12.08.2019, data wykonania usługi to 10.08.2019 - kurs właściwy to 09.08.2019. Tworzę rozrachunek aby móc rozliczyć różnice kursowe. Wpłata za tę fakturę wpływa powiedzmy 20.08.2019, program bierze kurs początkowy (kurs dla faktury) jako 11.08.2019 zamiast 09.08.2019, dla płatności bierze dobry. Nie księguję do PKPiR tej faktury, księguję zbiorczo sprzedaż, jednym zapisem za cały miesiąc. Zresztą na próbę zaksięgowałam i też kurs brał zły, czyli ten sprzed dnia wystawienia faktury a nie sprzed dnia wykonania usługi.

Edytowano przez Martyna Pożarowska

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzień dobry.

OK - to jest efekt tego:

Dnia 26.07.2019 o 12:45, Roman Budzisz napisał:

Dlatego, najprostszym rozwiązaniem jest pobieranie kursu jaki został zastosowany na zapisie księgowym (bądź VAT). I tutaj (niestety), na razie  dla rozrachunków powiązanych z VAT kurs nie jest pobierany, stąd program pobiera go z określonej linii kursów walut w oparciu o daty na rozrachunkach.

Jak pisałem wcześniej - pracujemy nad tym by kurs pobierany był również z zapisów VAT i staramy się by to weszło w sierpniu.

Na dzisiaj, w przypadku zapisów VAT walutowych, mimo określenia kursu na takim zapisie, przy naliczaniu różnic pobierany i tak jest kurs z tabeli kursów. A że rozrachunek powstał na postawie daty wystawienia (z zapisu VAT) stąd też pobierany jest kurs z poprzedniego dnia daty powstania rozrachunku (czyli 11-sty).

Udostępnij ten post


Link to postu

No dobrze, tylko że z tego co Pan pisze (przynajmniej ja to tak rozumiem) problem rozwiąże księgowanie do PKPiR, tylko że tak się niestety nie dzieje. Chyba że musi być ustawione w schemacie żeby tworzył rozrachunek przy księgowaniu? Wówczas proszę o wprowadzenie opcji (do wybrania w schematach dekretacji) zawężającej do wyłącznie faktur walutowych, w zdecydowanej większości przypadków rozrachunki są potrzebne jedynie do rozliczenia faktur w walucie obcej.

Nie mniej jednak liczę na to, że uda się Państwu naprawić błędy w rozliczanych rozrachunkach choć niezależnie od powyższego przydałaby się większa swoboda w tworzeniu schematów dekretacji.

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzień dobry.

W wersji 26.2.0 kurs pobierany będzie z zapisu księgowego: jeżeli rozrachunek podpięty jest do VAT to z VAT, jeżeli podpięty jest do KPiR, to z KPiR. To powinno wyjść na przeciw Pani oczekiwaniom. 

 

 

21 godzin temu, Martyna Pożarowska napisał:

Wówczas proszę o wprowadzenie opcji (do wybrania w schematach dekretacji) zawężającej do wyłącznie faktur walutowych, w zdecydowanej większości przypadków rozrachunki są potrzebne jedynie do rozliczenia faktur w walucie obcej.

Co do schematu dekretacji - spokojnie można uwarunkować wykonanie schematu w zależności od waluty dokumentu:

image.thumb.png.960286cfbdf4455d08125b02be90e480.png

Udostępnij ten post


Link to postu
8 godzin temu, Martyna Pożarowska napisał:

Dzień dobry, czy już wiadomo coś o terminie wprowadzenia aktualizacji?

Witam.

Tak, aktualizacja pojawi się w tym tygodniu - na dzień dzisiejszy hamują nas ruchy MF w zakresie udostępnienia Białej listy podatników.

Udostępnij ten post


Link to postu

×